Information gällande det nya coronaviruset och covid-19

Information gällande det nya coronaviruset och covid-19

Det finns många frågor bland personer med reumatiska sjukdomar angående coronaviruset och covid-19. Här nedan hittar du samlad information och länkar var du kan läsa mer.

Läkemedel

  • Fortsätt ta dina läkemedel som vanligt.

  • Immundämpande läkemedel utgör behandlingen av den reumatiska sjukdomen. När, eller om, du som patient slutar med dessa läkemedel kan du få ett skov.

  • Fortsätt med din anti-reumatiska behandling, om du inte har infektionstecken.

Om du får tecken på luftvägsinfektion eller förkylning

  • Är du lindrigt sjuk, stanna hemma och undvik att sprida smitta.

  • Är du svårt sjuk med feber och hosta eller andningssvårigheter, kontakta 1177 för råd.

Har du frågor om din sjukdom eller din behandling kontakta din mottagning. 

Skydda dig själv och andra:

  • Stanna hemma och undvik sociala kontakter, även vid milda symtom på luftvägsinfektion. Detta gäller i både arbetslivet såväl som privatlivet.

  • Tvätta händerna ofta, i minst 20 sekunder. 

  • Hosta och nys i armvecket. 

  • Undvik att röra ögon, näsa och mun. 

  • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. 

Text: Information från Karolinska sjukhuset, Solna

Mer information: