Elsa – bakom kulisserna, del 2

Elsa – bakom kulisserna, del 2

Det har blivit dags att fortsätta presentationen av ett par av våra kollegor som ägnar sina dagar åt att utveckla Elsa. Vilka är de? Vad har de för drivkrafter och vad vill de uppnå med Elsa som digitalt verktyg? 

Hanna: ”Jag är en människa, inte en vandrande sjukdom”

Jag är Hälsopedagog och fungerar som länk mellan Elsa och Elsas användare. Jag vill ge personer som lever med reumatisk sjukdom fler verktyg att använda i vardagen samt hopp om framtiden. Därför är det för mig viktigt att lyssna på vad människor vill och behöver. 

I mitt arbete intervjuar jag kontinuerligt personer som lever med olika reumatiska sjukdomar, men även forskare och vårdpersonal inom området, för att samla material till Elsa som blir till program, bloggartiklar och värdefulla insikter i arbetet med appen. Jag ingår också i teamet som besvarar de frågor våra användare skickar in till oss via appen.

Jag har själv reumatoid artrit – ledgångsreumatism – sedan mer än tio år. Jag vet att det inte är helt enkelt att leva med en kronisk sjukdom. Jag har svårt att acceptera att vårdens fokus bara handlar om sjukdom och inte om ”hela Hanna” – hur mitt liv fungerar, vad jag vill göra och hur jag kan komma dit. Jag vill inte förminskas till ännu en i blodprovskön, det blir väldigt opersonligt. Och ”patient” vill jag bara vara de små stunder då jag har med vården att göra – annars vill jag bli sedd som hela den människa jag är. 

Det är här Elsa kommer in för mig. Jag är en människa, inte en vandrande sjukdom. Därför vill jag att Elsa ska ha ett holistiskt perspektiv och alltid se individen med sina unika erfarenheter och behov. Jag tror att Elsa i framtiden kommer att kunna individanpassas ännu mer och på så vis bli en ännu stadigare hand att hålla i under resan med den reumatiska diagnosen, och på sikt även vid andra kroniska sjukdomar.

Olle: ”Elsa ska vara i samklang med användarens situation”

Jag är Art Director & UX Designer, vilket betyder att jag jobbar med formgivning och att utforma appen så att den utgår från vad den som använder den kan tänkas behöva. Jag lägger mig gärna i lite här och var, ”snöar in” och djupdyker i olika områden för att lära mig mer och förstå våra användare bättre – det är grunden för att kunna designa något riktigt bra. 

Verktyget Elsa har stor potential, mycket tack vare att vi har så engagerade användare som delar med sig av sina erfarenheter och ger oss input och idéer. Jag vill göra Elsa smartare, mer anpassad efter var du befinner dig på din resa med din diagnos och hur du mår just nu. Om du loggar högre grad av smärta under en period ska Elsa framöver kunna reagera på detta och ställa rätt uppföljningsfrågor för att du ska kunna få rätt hjälp i rätt tid. Elsa ska helt enkelt vara i samklang med användarens situation. 

Min förhoppning är att Elsa på sikt blir en stark röst som kan vara med och skapa en mer demokratiserad vård – en vård som utgår från patientens perspektiv. En kittlande fråga att ställa sig emellanåt är hur vården skulle se ut om den drevs av de som använder den?

Linda: ”När jag går till jobbet vill jag känna att jag förbättrar livet för någon”

Min roll kallas för Head of Growth. Det innebär att jag ansvarar för att Elsa-appen ska nå ut till så många människor som möjligt som kan tänkas ha nytta av denna i sin vardag. Därför försöker jag förstå hur människor använder Elsa och hur vi kan utveckla tjänsten. 

Mina arbetsdagar består främst av marknadsföringsarbete och att analysera hur Elsa används. Vi kan se t.ex. hur många som laddar ner appen, vilka funktioner man använder, hur många som loggar sitt mående och hur ofta. Allt detta hjälper oss till insikter och att fatta beslut framåt. 

Jag vill poängtera att vi aldrig ser att ”Anna, 32 år i Älvsjö loggar sin smärta sex dagar i veckan”, utan uppgifterna är anonymiserade. Men för att kunna göra Elsa ännu bättre är det till stor hjälp för oss att kunna se att många använder en viss funktion, medan nästan ingen använder en annan. Då behöver vi utforska vad det beror på för att skapa en app som gör faktisk nytta i människors liv.

Jag har arbetat många år inom telekombranschen, men kände att jag sökte ett högre syfte med varför jag arbetar. När jag går till jobbet vill jag känna att jag förbättrar livet för någon. Min mamma har Parkinsons sjukdom, vilket gör att det känns extra angeläget för mig att arbeta för bättre stöd till kroniskt sjuka. Mitt mål är att alla med kronisk sjukdom ska kunna använda Elsa.