Vad är en autoimmun sjukdom?

Vad är en autoimmun sjukdom?

Forskarna vet en hel del om vad som har blivit fel i kroppen vid en autoimmun sjukdom. Däremot vet man ännu inte exakt varför kroppens immunsystem börjar bete sig fel och attackera kroppens egna celler.

Vad är autoimmunitet?

Att en sjukdom är autoimmun innebär att kroppens eget immunsystem angriper den egna kroppen. Det som ska vara kroppens försvar mot yttre hot attackerar istället de egna organen. Vid flera sjukdomar, som till exempel reumatoid artrit tror kroppens immunförsvar att vissa av kroppens egna celler är ett yttre hot, såsom exempelvis bakterier som kommer in i kroppen är. Resultatet ger en inflammation som innebär smärta och svullnad runt omkring det påverkade området. Din kropp vill dig alltså egentligen bara väl och försöker skydda dig. Forskningen vet ännu inte varför immunförsvaret reagerar fel på det här sättet.

Vad händer när jag har svullna leder?

Vid autoimmuna reumatiska sjukdomar är det alltså istället de egna cellerna i lederna som anses vara främmande. Det betyder att inflammationen riktas mot dig. Det som händer är precis det som sker vid en “vanlig” reaktion när immunsystemet skyddar oss, försvaret aktiveras och startar en inflammation. Du kan läsa mer om inflammation och immunförsvar här.

autoimmun-knaled

Bilden ovan visar ett exempel på ett knä hos en person som har RA. På den vänstra sidan av bilden visas ett friskt knä och den högra sidan visar ett knä som har en pågående inflammation med många aktiva immunceller. Det gör att den så kallade synoviala vävnaden som omger knäleden, blir svullen. Det bidrar till den vätskeansamling som kallas för ödem. Knät blir svullet, rodnat, varmt och gör ont.

Vad bidrar till autoimmunitet?

Forskarna vet inte den exakta orsaken till att immunsystemet börjar bete sig fel vid en autoimmun sjukdom. Däremot vet de en del om hur det går till när kroppens immunsystem blir felprogrammerat på det här sättet. Immunförsvaret har speciella kontrollpunkter, checkpoints, som ska se till att felprogrammerade immunceller inte ska få släppas ut i blodet. Dessa, så kallade T- och B-celler ska istället rensas ut om de har lärt sig att attackera fel sorts celler. Det är här forskarna tror att problemet vid en autoimmun sjukdom ligger. Antingen har något blivit fel med checkpointsystemet eller så rymmer vissa celler från kontrollsystemet.

Referenser:

Abul K. Abbas, (2014) Cellular and Molecular Immunology. Distinguished Professor and Chair, Department of Pathology, University of California San Francisco, San Francisco, California.