Om Elsa

Färre och friskare med kronisk sjukdom

På Elsa jobbar vi för färre och friskare med kronisk sjukdom genom att skapa bättre förutsättningar för egenvård. Idag ligger fokus på patienter med reumatoid artrit (RA), men vårt mål är att alla med kronisk sjukdom ska må så bra som möjligt.

I Sverige lever idag ca 50 000 personer med RA och nära 3 000 personer insjuknar i sjukdomen varje år (1). RA ger generellt en lägre livskvalitet (2) och det vill vi med forskningens hjälp förebygga och motverka. Vårt mål med Elsa är att kunna ge dig med RA verktyg att själv öka din livskvalitet. Genom att logga behandling, symptom, välbefinnande och levnadsvanor hjälper Elsa dig att se mönster och samband som kan bli vägen till ett friskare liv.

  1. Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, Årsrapport 2016

  2. Eriksson JK et al. Costs for hospital care, drugs and lost work days in incident and prevalent rheumatoid arthritis: how large, and how are they distributed? Ann Rheum Dis. 2015 Apr;74(4):648-54.

Forskning som verktyg

Vår målsättning är att göra aktuell forskning tillgänglig för människor med kronisk sjukdom på ett pedagogiskt och användbart sätt. Det handlar bland annat om att lyfta fram fakta som förklarar hur olika levnadsvanor kan förbättra behandlingseffekten av din medicinering. För att kunna erbjuda en app som bygger på vetenskapliga data och de senaste forskningsrönen är vi stolta över att samarbeta med flera forskningsinstitut i Sverige, som Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Linköpings Universitet och andra institut i både Norden och Europa.

Teamet

Foto av Sofia Svanteson

Sofia Svanteson

Co-founder & CEO
LinkedIn

Foto av Sebastian Evans

Sebastian Evans

Co-founder & Head of Visual Design
LinkedIn

Foto av Pelle Almquist

Pelle Almquist

Co-founder & CTO
LinkedIn

Foto av Lina Enqvist

Lina Enqvist

Product Manager
LinkedIn

Foto av Johan Gustafson

Johan Gustafson

Developer
LinkedIn

Foto av Jenny Christensson

Jenny Christensson

Chief Patient Officer
LinkedIn

Foto av Hanna Blyckert

Hanna Blyckert

Health Educator
LinkedIn

Foto av Ariel Cicero

Ariel Cicero

Developer
LinkedIn

Foto av Barbara Bislawska Axnäs

Barbara Bislawska Axnäs

Business Developer
LinkedIn

Foto av Matilda Mitchell

Matilda Mitchell

Chief Marketing Officer
LinkedIn

Foto av Marta Lason

Marta Lason

Business Developer
LinkedIn

Foto av Ana Caballero Herrera

Ana Caballero Herrera

Data Scientist
LinkedIn

Co-founders & Advisors

Foto av Lars Klareskog

Lars Klareskog

Co-founder & Professor of Rheumatology at Karolinska Institutet
LinkedIn

Foto av Lars Alfredsson

Lars Alfredsson

Co-founder & Professor of Epidemiology at Karolinska Institutet
LinkedIn

Foto av Lovisa Afzelius

Lovisa Afzelius

Co-founder och Chairman of the board
LinkedIn

Foto av Erik Byrenius

Erik Byrenius

Advisor
LinkedIn

Foto av Leo Giertz

Leo Giertz

Advisor
LinkedIn