Ny forskning: Naturen – en nyckel till hälsa

Ny forskning: Naturen – en nyckel till hälsa

Är du tillräckligt mycket ute i naturen? Enligt en ny stor forskningsstudie mår de personer som är ute i det gröna bättre än de som håller sig inomhus.

Att vara i naturen hänger ihop med god hälsa och välmående. Det visar en ny stor brittisk studie. Personer som tillbringar minst 120 minuter i naturen i veckan är betydligt mer benägna att rapportera god hälsa och högre välbefinnande än de som inte besöker naturen alls under en genomsnittlig vecka. Uppgifterna för den aktuella forskningen kom från Natural England’s – Monitor of Engagement with the Natural Environment Survey (MENE), världens största studie som samlar in data om hur personer i Storbritannien är ute i naturen. 

Ju mer - desto bättre!

Inga hälsofördelar sågs för personer som besökte naturmiljöer under mindre än 120 minuter i veckan. Detta betyder alltså att ju mer vi är ute i naturen – desto bättre välmående och hälsa! Områden som undersöktes var parker, skog stränder och andra naturområden. 

Studien använde data från nästan 20 000 människor i England och fann att det inte spelade någon roll om de 120 minuterna uppnåddes under ett enda besök eller under flera kortare besök. Den fann också att tröskeln på 120 minuter gällde både män och kvinnor, äldre och yngre vuxna, i olika yrkesgrupper och etniska grupper, bland dem som bor i både rika och fattiga områden, och även bland personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Det finns alltså enligt denna studie tydliga tecken på att enbart bo i ett grönare område kan vara bra för hälsan. Den visar även på många andra skäl att spendera tid i naturen som att skapa utrymme för att få perspektiv i livet och ge sig själv tid för reflektion. Naturen beskrevs också som en stressreducerare och en plats för återhämtning och kvalitétstid. 

Referenser:

1. White, M., Alcock, I., Greillier, J., Wheeler, B., Hartig, T., Warber, S., Bone, A., Depledge, M & Fleming, L. (2019) Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing.