Så här fungerar immunförsvar och inflammation

Så här fungerar immunförsvar och inflammation

En person med reumatoid artrit (RA) har ett immunförsvar som fungerar annorlunda än hos andra. Att förstå vad som händer vid RA börjar med att förstå hur immunförsvaret och inflammation fungerar. Här förklarar vi på ett enkelt sätt!

Hur fungerar immunförsvaret?

Först och främst, inflammation är samma sak som aktivering av immunförsvaret. Ett annat sätt att säga det är att kroppens immunförsvar använder inflammation som ett skydd. Det är en helt naturlig process som i de allra flesta fall är bra. Annars har vi inget effektivt försvar. Däremot, vid kroniska inflammatoriska sjukdomar, återgår inte den här inflammatoriska processen till ett “icke attackerande” tillstånd. Det skapar problem för kroppen eftersom man då hamnar i ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd, som vid RA. För att bättre förstå vad som händer vid RA behöver vi alltså förstå mer om hur immunförsvaret fungerar.

Yttre och inre försvar

Vårt immunförsvar skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande organismer. Kroppen har både ett yttre och ett inre försvar som samarbetar. Det yttre försvaret består av bland annat hud och slemhinnor och försvårar för bakterier och virus att tränga in i och infektera kroppen. Om något ändå tränger in så tar det inre försvaret över. Här finns många olika komponenter, bland annat de vita blodkropparna som attackerar främmande ämnen. När det inre försvaret sätts igång strömmar de vita blodkropparna till området. Uppgifterna hos de vita blodkropparna är många. Bland annat äter de upp skadad vävnad och agerar som “fyr” eller  “ledsagare” och uppmärksammar andra delar av försvaret på att det behövs hjälp.

Vad startar immunförsvaret?

Jo, inflammation uppstår när kroppens vävnad på något sätt skadas. Det kan exempelvis vara ett sår, en överbelastning, infektion av virus, svamp eller bakterier. Kännetecken för en aktiv inflammation är rodnad, svullnad, smärta, och att området på kroppen känns varmt. Vid kraftig inflammation kan man också få feber genom att kroppen producerar feber-aktiverande proteiner. När man har en autoimmun sjukdom som RA fungerar inte immunförsvaret på samma sätt som vid en frisk persons immunförsvar utan angriper också kroppens egna celler.

Antikroppar

En viss sorts vita blodkroppar heter B-celler. De producerar antikroppar, ett slags protein som markerar celler som uppfattas som ett hot. Vid en attack från främmande ämnen är detta mycket effektivt för att skydda kroppen. Den här processen är viktig för att immunförsvaret ska kunna veta vilka celler som är godkända och vilka som är ovälkomna och främmande. Det gör att immunförsvaret kan attackera markerade celler. För den som har en autoimmun sjukdom har något däremot gått fel. Då har vissa av kroppens egna celler uppfattats som ett hot och blivit markerade, så att immunsystemet attackerar dem.

device-painlog

I Elsa kan du logga din smärta och trötthet för att lättare kunna följa ditt mående över tid, se mönster och förstå vad som påverkar dig.

Referenser:

  1. Mihai G Netea, et.al.(2017) A guiding map for inflammation. Nature immunology, 18 (8), ss.826-831.

  2. Abul K. Abbas, (2014) Cellular and Molecular Immunology. Distinguished Professor and Chair, Department of Pathology, University of California San Francisco, San Francisco, California.