Det här är reumatoid artrit

Det här är reumatoid artrit

Behöver du fakta om vad reumatoid artrit (RA) är för någonting? Vet du inte vad du ska säga när personer ställer frågor? Här får du lite kött på benen (eller mer kollagen i lederna)!

Reumatoid artrit (RA) är det medicinska namnet på det som ofta vardagligen kallas för ledgångsreumatism. RA påverkar leder och brosk i kroppen. RA är en systemisk sjukdom. Det betyder att den drabbar hela kroppen.

Sjukdomen leder till inflammation i olika leder, senskidor, som sitter runt senor och slemsäckar i lederna. RA går i skov. Det innebär att symtomen kan komma och gå. Insjuknandet kan ske i alla åldrar. Det är dock vanligast att sjukdomen upptäcks hos personer som är mellan 45 och 65 år gamla. RA är också vanligare hos kvinnor än män. I Europa har mellan 0,3 procent och 1 procent sjukdomen. (1)

Vad är en autoimmun sjukdom?

RA är en autoimmun sjukdom. Det innebär att kroppens immunförsvar, som ska skydda oss mot att bli sjuka, angriper våra egna celler av misstag. Här kan du läsa mer om immunförsvar och inflammation.

Varför får man RA?

Vad som orsakar att en person får RA vet vi fortfarande inte. Forskningen har däremot visat att det är troligt att omgivningsfaktorer och levnadsvanor i kombination med vissa gener ger ökad risk för att man blir sjuk. (2)

Riskfaktorer

Den mest klarlagda och säkra riskfaktorn för RA är rökning i samband med en existerande riskgen. Forskningen har kunnat fastställa att rökare har större risk att drabbas. Rökning sätter igång en inflammatorisk process som startar i lungorna. Att röka innebär också att vissa typer av behandlingar inte når full effekt (4). Forskning har också visat att gifter i luften kan vara en liknande risk som rökning (2). Det finns även studier som pekar på att psykologisk press eller negativ stress kan vara något som ibland utlöser RA (5).

Symtom

Sjukdomsförloppet vid RA kan se olika ut. Vissa insjuknar snabbt, på bara ett par dagar eller veckor. Hos andra kommer symtomen långsamt under en längre tid. Det som är gemensamt för insjuknandet är främst ledvärken, som ofta drabbar små leder i händer och fötter. Även armbågar, knän och större leder i kroppen som höften kan drabbas. Symtomen är stelhet, ömhet och svullnad i lederna, särskilt på morgonen. Vid kraftig inflammation blir lederna också varma och röda. Den som har RA är också ofta trött och har en allmän sjukdomskänsla. (3)

Diagnosen RA

För att få diagnosen RA ska man uppfylla vissa kriterier som är uppsatta av de två organisationerna European League Against Rheumatism (EULAR) och American College of Rheumatology (ACR). Dessa kriterier är skapade för att så tidigt som möjligt kunna klassificera och identifiera sjukdomen vid tidigt stadie. (1)

Referenser:

  1. European League Against Rheumatism (2011) Horizon 2020 Framework Programme EULAR’s position and recommendations. Brussel: EULAR.

  2. Eira (2019-04-29). Reumatoid Artrit. http://www.eirasweden.se/Om_reumatism.htm [2019-04-29].

  3. FYSS-kapitel REUMATOID ARTRIT [2016-11-22] 1 Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2018/01/Reumatoid-artrit.pdf

  4. Hedström, A. K., Stawiarz, L., Klareskog, L. & Alfredsson, L. (2018) Smoking and susceptibility to rheumatoid arthritis in a Swedish population-based case–control study. European Journal of Epidemiology, 33, ss. 415–423

  5. Song, H., Fang, F., Tomasson, G., Arnberg, F., Mataix-Cols, D,. Fernández de La Cruz, L., Almqvist,. Fall, K. & Valdimarsdóttir, U. (2018) Association of Stress-Related Disorders With Subsequent Autoimmune Disease, 319 (23) ss.