Att sluta röka minskar risken att drabbas av RA

Att sluta röka minskar risken att drabbas av RA

Den som röker och har reumatoid artrit har ofta mer värk än icke-rökare. Dessutom fungerar läkemedel mot RA sämre för rökare. För den som har RA finns de alltså starka skäl att försöka sluta. Forskare har även hittat tydliga samband mellan rökning och uppkomsten av sjukdomen.

Rökning och RA är inte goda vänner. De flesta känner till att rökning inte är bra för kroppen i allmänhet, men det blir faktiskt ännu värre för just reumatiker som röker. Studier har visat att rökande RA-patienter har mer värk, fler svullna leder, mer påverkan på brosk och ben samt löper större risk att sjukdomen sätter sig i andra organ än i lederna jämfört med icke rökande personer med RA. Forskningsresultat visar också att de läkemedel som ofta används vid RA fungerar sämre för den som röker. Rökning inte bara ökar risken för ett allvarligare sjukdomsförlopp utan minskar också chanserna för bra effekt av behandlingen.

Risken att få reumatoid artrit (RA) är dubbelt så stor för den som röker jämfört med den som inte röker. Det är en lika stor riskökning som att ha arvsanlag för RA. Att kombinera rökning med en ärftlig risk för RA är extra riskabelt. En storrökare med genetiska faktorer kan ha upp till 40 procents risk att utveckla RA, under sin livstid.

Det är fortfarande oklart varför rökning ökar risken för RA och påverkar sjukdomsförloppet. Men forskarna misstänker att rökning kan bidra till en förändring av vissa proteiner i lungorna hos personer med ökad ärftlig risk för RA. Det kan i sin tur starta en immunreaktion som ökar risken för RA. Det är troligen själva röken och inte nikotinet som ger irritation i lungan. (1,2)

Vad händer med risken för RA om man slutar att röka? 

Flera forskningsstudier har undersökt hur förloppet ser ut för en person som slutar röka och om risken då minskar för att utveckla RA. En studie från våren 2019 försökte svara på frågorna “Kan de som slutar röka förskjuta eller förhindra uppkomst av RA? Är det permanent och oåterkalleligt om man en gång rökt eller kan man ändra sin risk för sjukdomen om man slutar röka?” 

Resultaten av studien visade att risken börjar sjunka ungefär fem år efter att en person slutar röka och fortsätter att minska ju längre man avstår från att röka. Deltagare i studien som slutade röka för gott minskade sin risk för RA med 37 procent efter 30 år, jämfört med om de hade fortsatt att röka. Så om man har rökt tidigare är risken lägre ju längre tid som går. (3)

En annan studie visade ett signifikant samband mellan hur mycket en person röker (en till sju cigaretter per dag) och att aldrig röka samt med rökningens varaktighet (1 till 25 år)  samt att aldrig röka. Man kunde se att både hur många cigaretter en person röker per dag och hur många år en person röker har ett samband med ökad risk för RA. Bland tidigare rökare verkade risken för RA minska mer ju länge de inte rökt. Kvinnor som slutade röka 15 år innan uppföljningen hade 30 procents lägre risk för RA jämfört med de som slutade bara ett år innan uppföljningen. Detta betyder alltså att även den som röker en mindre mängd cigaretter om dagen ökar risken för att insjukna.(4)

Passiv rökning för barn kan öka risken 

70 000 kvinnor deltog i en studie och 1 239 av dem hade RA. De som var rökare och som hade utsatts för passiv rökning i sin barndom hade 73 procent högre risk för RA jämfört med de som inte rökte och inte hade utsatts för rök i barndomen. För rökare som inte hade utsatts för passiv rökning i barndomen var motsvarande siffra 37 procent högre risk. Detta pekar alltså på att det finns ett samband mellan såväl passiv rökning i barndomen och aktiv rökning senare i livet och en ökad risk för RA. (5) 

Att sluta röka – snabb effekt på hälsan  

Har du RA och vill sluta röka? Det finns knappast något som ger så snabb och positiv effekt på hälsan som att sluta röka (även om det tar längre tid att sänka risken att drabbas av RA). Den som har svårt att sluta på egen hand kan ta hjälp av läkemedel. När du slutat röka börjar kroppen sitt återhämtningsarbete:

 • 20 minuter efter att du fimpat för sista gången har blodtryck och puls gått ner på normal nivå och blodkärlen vidgas.

 • Efter åtta timmar minskar kolmonoxiden i blodet och syrehalten i blodet börjar återgå till den normala.

 • Efter ett dygn minskar risken för att drabbas av hjärtinfarkt.

 • Efter tre månader har blodcirkulationen och lungkapaciteten märkbart förbättrats och konditionen ökat med 15 procent. Kvinnors möjligheter att bli gravida har ökat avsevärt, liksom mäns förmåga att få erektion. Smak- och luktsinnet återvänder.

 • Efter sex månader har skadorna i blodkärlen börjat repareras och risken för blodpropp minskat.

 • Efter ett år har risken för hjärtinfarkt halverats.

 • Efter fem år är risken att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt nästan lika liten som hos en person som aldrig rökt. Risken för att utveckla cancer i struphuvudet, urinblåsan eller bukspottskörteln har minskat betydligt.

 • Efter tio år har risken för lungcancer sjunkit med två tredjedelar.

 • Efter 15 år är de sjukdomsrisker som följer rökningen nästan lika låga som för dem som aldrig har rökt. (6)

Hjälp! 

Har du eller någon närstående RA och röker är det av stor vikt att försöka sluta röka. Om du vill läsa mer eller få stöd och hjälp klicka in på 1177 så kan du lotsa dig vidare. 1177 – Hjälp att sluta röka

Använder du Elsa? 

I Elsa kan du fylla i om du röker. I den dagliga loggningen fyller du i antalet cigaretter du rökt. Testa att minska hur mycket du röker och se över tid om detta påverkar ditt mående till det bättre. 

Referenser:

 1. Tobaksbruk och reumatisk sjukdom (2017) , LIR - Levnadsvanearbete inom reumatologi.

 2. Hedström, AK,. Stawiarz, L., Klareskog, L & Alfredsson, L. (2018) Smoking and susceptibility to rheumatoid arthritis in a Swedish population-based case-control study. Eur J Epidemiol (4):415-423. DOI:10.1007/s10654-018-0360-5. Epub 2018 Jan 31.

 3. Liu, X,. Tedeschi, S., Barbhaiya, M., Leatherwood, C., Speyer, C., Lu, B Costenbader, K., Karlson, E & Sparks, J. (2019)  Impact and timing of smoking cessation on reducing risk for rheumatoid arthritis among women in the Nurses’ Health Studies. Arthritis Care & Research. DOI:10.1002/acr.23837

 4. Di Giuseppe, D., Orsini, N., Alfredsson, L., Askling, J & Wolk, A. Cigarette smoking and smoking cessation in relation to risk of rheumatoid arthritis in women. Abstract. Arthritis Res Ther. 2013 Apr 22;15(2):R56. DOI: 10.1186/ar4218.

 5. Seror, R., Gusto, G., Boutron-Ruault, MC & Mariette, X. Passive smoking in childhood and history of chronic diarrhoea increases the risk of developing rheumatoid arthritis (RA). EULAR 2017; Madrid: Abstract OP0253

 6. Hjärt-Lungfonden webbsida. Hjärt-Lungfondens faktablad om Tobak. Vetenskapligt ansvarig: Hans Giljam, professor emeritus vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm