Studie visar på låg corona-risk för personer med reumatisk sjukdom

Studie visar på låg corona-risk för personer med reumatisk sjukdom

En ny studie visar att personer med en reumatisk sjukdom kan ha låg risk att att infekteras av coronaviruset. De flesta som infekteras får också enligt studien ett milt sjukdomsförlopp och få reumatiska patienter riskerar att avlida i covid-19.

Den nya sammanställda forskningen om hur personer med reumatisk sjukdom drabbas av covid-19 presenterades vid en konferens hos American College of Rheumatology. Det har funnits en oro över hur reumatiker kan drabbas av coronaviruset, inte minst för att många behandlas med läkemedel som hämmar immunsystemet, vilket kan öka infektionsrisken. Därför har det diskuterats att reumatiker kanske skulle pausa vissa typer av medicineringar under pandemin. Den nya studien pekar dock inte på att det skulle behövas.

Studien bestod i att flera andra undersökningar av reumatiska patienter sammanställdes, där totalt 6 095 personer hade deltagit. Av de 6 095 personerna smittades 123 personer av coronaviruset. Av dessa var det 13 patienter som behövde intensivvård och fyra som avled.

Forskarna bakom studien hoppas nu att man kan utföra fler studier för att se om det finns någon delgrupp av personer som har en reumatisk sjukdom som löper en större risk att drabbas allvarligt av coronaviruset för att man på så sätt kunna sätta in ökade försiktighetsåtgärder i framtiden.

Referenser:

American College of Rheumatology. "COVID-19 infection rates low in people with rheumatic diseases, most report mild illness." ScienceDaily. ScienceDaily, 6 November 2020.