Mat från havet kan få reumatiker att må bättre

Mat från havet kan få reumatiker att må bättre

Att äta mat med mycket fisk, skaldjur, frukt och grönt gör att personer med RA upplever att de mår bättre. Bra mat är alltså viktigt, tillsammans med läkemedelsbehandlingen. Det visar forskning vid Göteborgs universitet om kost vid RA, som Helen Lindqvist har arbetat med de senaste åren.

– Ett stort fokusområde som jag har arbetat med de senaste åren är koststudier med patienter som har reumatoid artrit (RA). Det finns väldigt lite gjort när det gäller kost och reumatism, även om reumatiker ofta upplever att kosten påverkar symtomen av sjukdomen. Reumatiker vill ha tydliga råd kring vilken kost som skulle kunna lindra symtom och fortfarande är det vetenskapliga underlaget väldigt tunt. 

Anledningen till att det finns få vetenskapliga belägg när det gäller just kost beror bland annat på att människor har olika vanor och erfarenhet av kost, berättar Helen. Man äter helt enkelt väldigt olika. Bara att följa kostråd, som att äta regelbundet frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, kvällsmat kan vara svårt för många. Alla orkar inte laga två mål mat om dagen eller får inte i sig tillräckligt med näringsrik kost. Många äter också mat med för högt energiinnehåll, vilket kan leda till övervikt. 

– Vi ser också att många reumatiker är överviktiga. Det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Övervikt har också visat sig öka inflammationen, vilket har betydelse för en reumatiker. 

Studie: blåmusslor och minskad sjukdomsaktivitet

I en studie undersöktes en kosthållning med tillägg av blåmusslor. Studien ville se om just blåmusslor kunde ge effekt på minskad sjukdomsaktivitet och ökad livskvalitet hos kvinnor med RA. Anledningen till valet av just blåmusslor är att de är rika på Omega 3, selen, zink och många andra ämnen som vi har svårt att få i oss från andra livsmedel. Blåmusslor är också ett klimatsmart val eftersom blåmusslor odlas eller växer vilt och filtrerar vattnet - äter alger. Om haven är övergödda och vi börjar skörda musslorna så minskar vi övergödningen. Det är helt enkelt ett miljövänligt val! 

I studien fick 39 kvinnor med RA byta ut en lagad måltid om dagen mot en färdiglagad rätt som innehöll 75 g blåmusslor. Kontrollgruppen fick istället 75 g kött eller kyckling. 

Resultaten av studien, som pågick under elva veckor, var minskad sjukdomsaktivitet (DAS28-CRP) efter att ha ätit musslor jämfört med kyckling (kontroll kosten). Det fanns inga tydliga tecken på lägre inflammation mätt med sänka och CRP, men deltagarna upplevde att de mådde bättre och var mindre trötta. Resultaten pekar på att fisk och skaldjur i kosten kan vara fördelaktigt för patienter mer RA. (1)

Ny studie: sammansatt kost med fisk och skaldjur 

En helt ny koststudie har gjorts med RA-patienter där fokus har varit en kost med mycket fisk och skaldjur, som innehåller omega 3, samt frukt och grönsaker, som ger mycket kostfibrer. Det var alltså en sammansatt kost med alla de livsmedel som på något sätt finns belägg för att de skulle kunna minska inflammation och ha effekt vid reumatism. Dessutom ingick probiotika, nyttiga magbakterier. Denna kost liknar de nordiska näringsrekommendationerna, det vill säga en medelhavslik kost. Kontrollkosten bestod av det som genomsnittssvensken äter, vilket är ganska mycket kött, en mindre mängd frukt och grönsaker, vitt bröd och andra livsmedel med lågt kostfiberinnehåll. 

Studien gick till så att deltagarna fick testa de två olika kosthållningarna under olika perioder. De fick inte veta vilken kost som var kontrollkost och vilken kost som vad interventionskosten. De fick hälften av maten de skulle äta i form av en matkasse som kom hem till dörren tillsammans med recept.

– Studien är nyligen avslutad och i detta nu analyseras resultaten, säger Helen. Även i den här studien verkar effekterna inte huvudsakligen kunna mätas i minskad inflammation utan i andra mått som beskriver hälsa. Detta kan bero på att de flesta deltagarna har läkemedel som gör att inflammationen redan är mycket låg. Trots det kan många ha smärta och vara trötta och kanske är det där kosten har en effekt i kombination med inflammations sänkande läkemedel.

Kosten tillför ökat välmående tillsammans med läkemedel

Det är viktigt att veta att alla patienter som medverkar i studierna fortsätter sin läkemedelsbehandling för RA och det är läkemedlen som har huvudansvaret för att minska inflammationen. Vi vill alltså veta vad kosten kan tillföra. Det är alltså inte så att patienter ska ta bort sina läkemedel för att ersätta det med någon typ av kost. Kosten är ett komplement.  

Antiinflammatorisk kost och övervikt

– Vi måste alla förhålla oss till kost och hur den påverkar hur vi mår, säger Helen. Hur ska jag äta? Kan jag förbättra kosten så att jag mår bättre? Äter jag en sämre kost och gör en kostförändring kommer det ge tydligt förbättrade resultat på hälsan både vad som är mätbart i bland annat blodprov och hur jag själv upplever det. Har jag en medelbra kosthållning och gör en förändring så blir det inte lika tydliga effekter. 

– Medierna fylls av något som benämns som en “antiinflammatorisk kost”. Det finns egentligen ingen definition på vad en antiinflammatorisk kost är för något. Den skulle i så fall innehålla sådant som ger en lägre inflammation. Det finns vissa studier som har gjorts på enskilda livsmedel, där man kunnat se att det blir lägre inflammation. Idag är det bästa alternativet en medelhavskost, även om det inte finns belägg att det verkligen minskar inflammationen. Vid övervikt ser man dock i många vetenskapliga studier att så fort någon börjar gå ner i vikt så minskar inflammationen. Därför kan studierna ha svårt att skilja på om att det är viktminskningen som faktiskt ger minskad inflammation eller om det är den kost som man undersöker.  

Tips för att må bättre 

  • Ät regelbundna måltider

  • Testa att äta fisk tre gånger i veckan 

  • Ät kött färre dagar i veckan 

  • Ät mycket frukt, grönsaker och fullkornsprodukter.

  • Plocka inte bort livsmedel utan att ersätta det med något som täcker upp behovet av samma näringsämnen.

  • Håll en normalvikt 

Läs mer:

Vad ska vi med RA äta?

Ny koststudie på barn med reumatism

Lyssna:

Här finns två matnyttiga poddavsnitt om Kost och RA:

Reumapodden om RA – Gluten, kött eller laktos? Om kost vid RA 

Tyngre Dietistpodden – Antiinflammatorisk kost, intervju Helen Lindqvist

Här kan du läsa mer om samlad forskning kring kost och inflammation:

Nutritionsfakta – Kostens påverkan på inflammationsmarkörer

Vill du veta lite mer om hur du kan uppfylla dagsbehovet av vitaminer och mineraler i din kost? På livsmedelsverket finns bra information om hur du äter på ett hälsosamt sätt. Klicka här.

Vill du testa dina matvanor? Livsmedelsverket har gjort ett snabbt quiz! Matvanekollen

Referenser:

  1. Lindqvist, H., Gjertsson, I., Eneljung, T & Winkvist, A. (2018) Influence of Blue Mussel (Mytilus edulis) Intake on Disease Activity in Female Patients with Rheumatoid Arthritis: The MIRA Randomized Cross-Over Dietary Intervention. Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.


Texten är baserad på en telefonintervju med Helen Lindqvist 27/8 2019 samt Podcast-avsnittet Antiinflammatorisk kost (2019). Tyngre Dietist Podden, intervju Helen Lindqvist.