God sömn kan hjälpa personer med RA

God sömn kan hjälpa personer med RA

Många personer med reumatoid artrit (RA) sover dåligt. Forskarstudier pekar på att en god sömn hänger ihop med sjukdomsaktivitet och livskvalitet. Dessutom finns det forskning som visar att personer med RA som sover dåligt också upplever mer smärta.

Den moderna läkemedelsbehandlingen har på många sätt förbättrat livsvillkoren för patienter med reumatisk sjukdom men trots aktiv läkemedelsbehandling drabbas patienter av sömnstörningar, trötthet och långvarig smärta. Idag finns inte någon helt utarbetad metod för detta. Sömnproblem förekommer hos 54-70 procent av alla personer med reumatoid artrit (RA). Dålig sömnkvalitet förknippas med sjukdomsaktivitet och hälsorelaterad livskvalitet. Detta är känt, men forskningen vet ännu inte varför det är så. (1)

Sambandet mellan sömnkvalitet och sjukdomsaktivitet

I en studie publicerad i Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcome Research såg forskarna på sambandet mellan sjukdomsaktiviteten hos RA och sömnkvaliteten samt hur behandling kan utvecklas som kan förbättra sömnkvaliteten vid RA.

I studien utvärderade forskare data som samlats in från 147 vuxna med RA som besökte primärvården i Aten, Grekland, mellan januari och april 2017. Alla patienter fick fylla i ett frågeformulär med frågor om sömnkvalitet, trötthet, RA-symtom och hur personerna upplevde sin fysiska och mentala livskvalitet.

Slutsatsen i studien överensstämmer med resultat från andra studier om sömnkvalitet som visar hur aktiviteten hos RA hänger ihop med sömnkvaliteten.

Personer med RA och dålig sömn kan dra nytta av behandlingar för att sova bättre. Därför uppmuntrar studien läkare att hjälpa patienter med RA att förbättra sin sömnkvalitet för att på så sätt få en bättre livskvalitet. (1)

I en annan studie bedömdes sömnkvaliteten hos 95 personer med RA. Där sågs ett tydligt samband mellan dålig sömnkvalitet och ökad smärta. Av personerna som deltog i studien rapporterade 56,8 procent att de hade sömnproblem. Jämfört med dem som rapporterade en god sömn upplevde gruppen som hade dålig sömnkvalitet en högre smärtnivå.

Forskarna föreslår att både sömn- och smärtbedömningar bör inkluderas i en klinisk bedömning av RA. Läkare borde också vara medvetna om dessa problem och överväga farmakologiska och psykologiska insatser som kan påverka sömnkvaliteten. (2)

Vi vill höra om dina erfarenheter kring sömn och RA!

Om du har RA får du gärna höra av dig till oss och berätta om dina upplevelser, erfarenheter och tankar kring sömnkvalitet och RA. Skicka ett meddelande till oss här så hör vi av oss till dig.

  • Hur upplever du din sömn?

  • Märker du skillnad på din sömnkvalitet när du har mer smärta?

  • Har du några tips för att sova bättre?

Läsa mer?

Reumatikerförbundet - Smärta och trötthet

Karolinska Institutet - Nyfiken på sömnbrist: När John Blund vägrar dyka upp

Linköpings universitet - Tre av fyra slapp sömnproblem när de fick KBT via internet

Referenser:

  1. Kontodimopoulos N, Stamatopoulou E, Kletsas G, Kandili A. Disease activity and sleep quality in rheumatoid arthritis: a deeper look into the relationship. Expert Review Pharmacoecon Outcomes Res. 2019:1-1-8.

  2.  Grabovac I, Haider S, Berner C, et al. Sleep quality in patients with rheumatoid arthritis and associations with pain, disability, disease duration, and activity. (2018)  J Clin Med. 2018;7.