Ett stöd för din egenvård

Ett stöd för din egenvård

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Ordförande Lotta Håkansson tror att Elsa innebär en spännande möjlighet för många medlemmar att kartlägga hur man mår och ta makten över sin sjukdom.

Vem är du? 

Jag heter Lotta Håkansson och är ordförande i Reumatikerförbundet sedan två och ett halvt år. Tiden går fort när man har roligt! Jag har själv ingen diagnos, inte ännu, som jag brukar säga. Jag har ett förflutet som politiker i många år och kan dra nytta av de erfarenheterna. 

Det kändes som en spännande utmaning att bli ordförande. Den är en stor organisation med många medlemmar som ger en kraft bakom det vi säger. Det såg jag som en utmaning och möjlighet att sprida allt bra som vi gör. Att visa upp det som händer.

Vad är Reumatikerförbundet?

Vi är Sveriges största patientorganisation. Vi är en medlemsstyrd organisation och det är väldigt viktigt att vi har många medlemmar. Men vårt uppdrag är större än så. Vi arbetar inte bara är för våra medlemmar utan också för de som ännu inte hittat till oss. Det är mer än en till en och en halv miljon personer i Sverige som har någon av de olika reumatiska sjukdomar som vi täcker in. Det är ett väldigt stort uppdrag.

Arbetet för forskning är något av det viktigaste som vi gör. Jag tycker att vi ska vara oerhört stolta över det. Vi har nära samarbete med forskare och delar ut stora forskningsanslag varje år. De senaste åren har vi delat ut 20 miljoner kronor årligen. Det gör att vi, efter staten, delar ut mest pengar till forskning för de reumatiska sjukdomarna. 

Vad är din uppgift på Reumatikerförbundet? 

Som ordförande är huvuduppdraget att leda förbundsstyrelsen och se till att vi som styre sitter i förarsätet och leder vår organisation framåt. Sedan har jag tagit mig an uppgiften att försöka vara mycket utåtriktad och finnas med i många olika sammanhang. Det handlar både om att synas i vår organisation men framförallt att visa andra att vi finns. Det gäller att hitta olika arenor, lära känna olika delar i professionen och visa att vi är relevanta medspelare för politiker och andra beslutsfattare. Här kan vi vara med och påverka hur sjukvården utvecklas. 

Personligen har det varit en nyttig skola att lära mig om de olika sjukdomarna, att få prata med människor om hur de upplever olika diagnoser. Det kan handla om vad man stöter på i samhället som hos sjukvården, försäkringskassan och arbetsgivare. Det finns mer att göra, det är helt klart!

Varför vill Reumatikerförbundet samarbeta med Elsa?

Jag stötte på Elsa för första gången under Almedalsveckan. Idén fanns och arbetet hade påbörjats. Jag tyckte det lät spännande, framför allt att ge möjlighet för personer att kunna följa sig själv. Trots att det utvecklas många olika appar så kändes det som att just Elsa är något vi kan vara med i och som många av våra medlemmar kommer att kunna ha nytta av. 

Vi vill att personer som har en kronisk sjukdom ska kunna känna att de har makten över sin sjukdom. Elsa skulle kunna ge dem en möjlighet att följa sig själva. Det är en möjlighet att vara mer delaktig i allt det som händer kring sin diagnos, att jag själv mer äger och sätter mig i förarsätet. 

Hur skulle du beskriva Elsa?

Elsa är ett bra sätt att hjälpa sig själv att må bättre och kunna följa måendet. Det här skulle kunna användas av alla med en telefon som kan ha appar. Det måste bygga på att det är enkelt! 

En sak som har slagit mig när vi varit med i samtal kring Elsa är att man snabbt själv glömmer bort hur man mådde för några veckor sedan. Det blir lättare när man kan följa sig själv och se egna mönster om hur jag har mått. Det kan handla om att jag fick mitt läkemedel, eller jag fick ett skov. Historiken som ingen annan kan ha mer än jag själv är så lätt att glömma bort. Det bygger också på att synliggöra. Man blir motiverad och peppad när man kan jämföra sig med tidigare veckor.

Vad innebär egenvård för dig? 

Egenvård handlar om att jag har möjlighet att ta ansvar för mig själv och mitt eget mående. Det kan jag behöva lite hjälp med och där kan Elsa vara ett sätt att få den hjälpen. Egenvård ska inte vara istället för utan ett komplement till vård. Ett exempel kan vara att röra på sig utifrån sin egen förmåga. Det behöver inte handla om maratonlopp utan att utmana sig själv lagom mycket i den tillvaro man befinner sig i. 

Hur tror du att Elsa skulle kunna stötta i det?

Genom att kunna följa eget mående blir det automatiskt en kartläggning där man tydligare kan se mönster och gå till sig själv och reflektera kring detta. Man kan tydligare se varför man mår dåligt av vissa saker och bra av andra. 

Vad innebär digitaliseringen av vården?

Digitalisering för mig innebär förenkling och ökad tillgänglighet och inte att det ska bli mer komplicerat. För de som har möjlighet och vill, måste vi göra det enklare. I så många andra situationer utanför vården är många av oss vana vid att använda digitala tjänster. När var man på ett bankkontor senast? Själv bokar jag det mesta via någon app, när jag ska ut och äta på restaurang, beställa biljetter eller scannar av flyg- eller tågbiljetter. Många blir tveksamma när det kommer till sjukvården, exempelvis att beställa sin egen tid. Varför egentligen?

Det finns de som inte har kommit dit än av naturliga skäl, även om jag ser 85-åringar med smartphones som ber sina barnbarn om hjälp om det är något. Det är viktigt att tänka på den gruppen som inte kommer att kunna använda sig av digitaliseringens möjligheter. Men den gruppen kommer att bli mindre.

För oss i Reumatikerförbundet är det också viktigt att se vad vi kan göra för att skapa nya sätt att vara aktiv i vår organisation. Här kan digitala lösningar vara något också!