Recept på fysisk aktivitet!

Recept på fysisk aktivitet!

Fysisk aktivitet är den levnadsvana som befolkningen tycker är viktigast att förbättra enligt undersökningar. En behandlingsmetod som kan användas till detta är FaR, Fysisk aktivitet på Recept.

Gladare, bättre sömn och stresshantering

Känner du att du skulle vilja vara mer fysiskt aktiv i din vardag? Då är du inte ensam! Två svenska undersökningar visar att många vill öka sin fysiska aktivitetsnivå. Fysisk aktivitet är den levnadsvana som befolkningen faktiskt tycker är viktigast att förbättra. I en undersökning från Östergötland säger drygt 60 procent att de vill bli mer aktiva. (1)

Fysisk aktivitet påverkar många olika biologiska system i kroppen samtidigt. Förändringar i kroppen gör att du kan känna dig gladare, sova bättre, hantera stress lättare och hålla din vikt. Ökad fysisk aktivitet förbättrar livskvaliteten och de som når den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån har större sannolikhet att ha en bättre livskvalitet. (1,2) 

Fysisk aktivitet är också den faktor som vi lättast kan påverka för att styra hur mycket energi vi gör av med. Även för en person som tränar regelbundet står den övriga fysiska aktiviteten, under både fritid och arbetstid, för den största delen av energiförbrukningen under en vanlig dag. (1)

Behandlingsmetod för att öka den fysiska aktiviteten

Den som behöver öka sin fysiska aktivitet för att förebygga eller behandla sjukdomar har möjlighet att få Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Det är en behandlingsmetod som används i svensk hälso- och sjukvård. FaR innebär att fysisk aktivitet ordineras av hälso- och sjukvården medan själva aktiviteten utförs utanför vården.

FaR har fått stor spridning de senaste åren och används i alla regioner i Sverige. Det mest centrala i FaR är att allt arbete utgår från individen, det vill säga att arbetet bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt. Det som styr är patientens hälsotillstånd, diagnoser och eventuella riskfaktorer, tidigare erfarenheter samt vad som känns roligt och möjligt att genomföra. (1)

Hur går det till? 

Du kan få FaR av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Det kan vara en fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog, dietist, arbetsterapeut, tandläkare eller barnmorska. Det kan handla om allt från promenader, stavgång, simning och vattengymnastik till styrketräning, gympapass eller trädgårdsarbete.

På receptet skrivs vilken typ av aktivitet som rekommenderas. Ordinationen utgår från en sammanvägning av det vetenskapliga stödet för behandlingseffekt, motivation, förutsättningar och förmåga samt dina egna mål.

Vården följer senare upp hur det har gått med fysiska aktiviteten. FaR passar kanske inte lika bra för alla. För personer som kräver en mer strukturerad träning rekommenderas i stället kontakt med exempelvis fysioterapeut. (3) 

För att få tillgång till FaR för att förebygga eller behandla en sjukdom, kontakta en vårdcentral eller en rehabmottagning.

Ta Elsa till hjälp!

Det kan ta tid att ändra livsstil och bli mer fysiskt aktiv. Det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Om det händer så försök igen, utan att ge dig själv dåligt samvete. 

  • Använd gärna en dagbok där du noterar dina aktiviteter, i Elsa kan du logga din dagliga fysiska aktivitet och specificera aktivitet, ansträngningnivå och tid. I Anteckningar kan du också skriva ner saker som du särskilt vill komma ihåg. 

  • En stegräknare kan vara ett sätt att hålla reda på hur mycket du rör dig varje dag. Elsa registrerar automatiskt dina steg! Det kan fungera som motivation för att fortsätta och kanske också ett stöd att vara fysiskt aktiv tillsammans med andra.

Läs mer om FaR

Läs mer om rekommendation om fysisk aktivitet

Referenser:

  1. Folkhälsomyndigheten, Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

  2. 1177 Vårdguiden, Fysisk aktivitet på recept

  3. Vårdgivarguiden, Fysisk aktivitet på recept