“Inga frågor är dumma frågor under läkarbesöket”

“Inga frågor är dumma frågor under läkarbesöket”

Det är en bra idé att förbereda sig inför ett läkarbesök, kanske att skriva ner anteckningar över tid. Det är reumatologen Lotta Ljungs tips på hur man som patient kan göra för att få ut det man önskar av besöket. En idé kan vara att använda Elsa för att logga sin vardag. Då är det lättare att komma ihåg vad man vill diskutera, bolla och ta upp med sin vårdgivare. 

Vem är du? 

Jag heter Lotta Ljung och har arbetat inom reumatologin i snart 25 år. Jag arbetar med Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ, med kvalitets- och digitaliseringsfrågor och har min kliniska verksamhet i Örnsköldsvik som reumatolog på en mottagning. Jag har alltid känt att det är särskilt intressant att jobba med patienter med kroniska diagnoser. Det skapas relationer med patienterna och vi följs åt över tid. Reumatologin har också en stor spridning i åldrar och att det finns både vanliga och ovanliga sjukdomar. Att hitta rätt diagnos och rätt behandling kan vara ett detektivarbete. Det lockar och motiverar mig! 

Hur ser en dag på kliniken ut?

När jag är på kliniken består en stor del av förmiddagen av patientbesök. På eftermiddagen är det mer telefonkontakter, akuta besök och administration. Det kan vara lätt att glömma bort att den administrativa tiden faktiskt gäller patienten. Här går jag igenom remissvar, skriver intyg, går igenom röntgensvar eller provsvar och svarar på brev eller mejl från patienter. Ibland kan man behöva diskutera med kollegor när det är frågeställningar som rör andra områden. 

Vad är ditt fokus under ett läkarbesök? 

Fokus för mig som reumatolog är övergripande “Hur mår du?”. Det beror sedan på vad det är för typ av läkarbesök som är planerat. Det kan vara ett nybesök, ett planerat återbesök eller ett besök som planerats in med kort varsel på grund av att patienten inte mår bra och kanske funderar på att byta läkemedel eller behöver en ledinjektion. 

Min främsta roll som reumatolog är att ansvara för patientens läkemedelsbehandling och se till så att den har så god effekt som möjligt. Så om patienten har en pågående läkemedelsbehandling pratar vi alltid om hur medicineringen fungerar. Hur känns det, har det dykt upp biverkningar eller finns det andra funderingar kring läkemedel. Därutöver kan det vara väldigt varierande vad som kommer upp under besöket. Det brukar vara beroende på situation där jag oftast ställer en öppen fråga som “finns det något du har tänkt på som du vill ta upp med mig?” eller “hur är det annars?”.  

Viktigt att ställa frågor

Det är så viktigt att ha en konkret dialog om det som är viktigt för just dig som patient. Försök att vara öppen och ställ frågor och dela med dig av dina funderingar, inga frågor är dumma frågor. Det kan exempelvis vara oro över saker kring din behandling. Kanske har du läst någonting om ett läkemedel, hört av bekanta eller något annat. Det är viktigt att berätta! Då kan man få en öppen och förtroendefull relation och prata om det på ett bra sätt. Det kan vara saker som gnager i en och inte släpper, oro är inte bra för någon och det blir fel fokus i livet då. Låt oss reda ut saker och ting tillsammans.

Utöver läkemedelsbehandlingen kan samtalen också röra livet i stort. Hur fungerar det i livet och hur ser levnadsvanorna ut. Jag pratar ofta med mina patienter om rökning och fysisk aktivitet och kan om det behövs lotsa patienten vidare till mina medarbetare. Man kanske behöver få hjälp att få sin vardag att fungera som att hantera trötthet, sömn och stress. 

Hur kan jag som patient få ut så mycket som går av ett läkarbesök? 

Jag skulle önska att alla patienter funderade på vad de skulle vilja ta upp innan de kom till läkaren. Det skapar förutsättningar till ett bra möte där patienten kan få ut det den önskar. Ett bra tips är att då förbereda sig under tid, skriva ner tankar, frågor eller direkta önskemål.   

  • Hur ser min vardag ut? 

  • Hur fungerar det med jobb? Dagliga aktiviteter? Träning? Resor?

  • Börjar det bli aktuellt med familjebildning? 

  • Vad är det jag klarar och finns det något jag inte klarar av?

  • Har jag någon oro över min behandling? 

  • Finns det något vården kan hjälpa mig med? 

  • Vill jag komma i kontakt med arbetsterapeut, ortopedtekniker, kurator eller fysioterapeut? 

  • Behöver jag remiss eller intyg? 

Ett bra tips är att då förbereda sig under tid, skriva ner tankar, frågor eller direkta önskemål. Ta fram dina anteckningar redan när vårdmötet börjar, så kan vi ta dina frågor och tankar först, eller i alla fall planera mötet efter det som är viktigt för dig. Det är viktigt att du som patient känner att du får den information och hjälp som du behöver så att du kan leva det liv som du vill. 

Det är kan vara jobbigt att vara sjuk, medicinera och känna sig begränsad och tvungen att “lyda en massa råd”. Det är viktigt att patienten får vara chef över sig själv och uppleva att den själv bestämmer. Som läkare blir jag allt mer en konsult med tiden i mina patientrelationer. Ju längre en person har haft sjukdomen, desto mer ökar den egna kunskapen och jag som läkare fungerar mer som någon att bolla med.