Unga Reumatiker låter patienten bli hörd!

Unga Reumatiker låter patienten bli hörd!

“Doktorn frågar” är Unga Reumatikers svar på det klassiska konceptet “Fråga doktorn”. Här ställer vårdpersonal frågor som patienter svarar på. Det första avsnittet av säsong två släpps på Internationella Barnreumatikerdagen (WORD Day) den 18 mars.

“Doktorn frågar” vill inspirera till medskapande och delaktighet, och utmana normen av att vårdpersonal är de som sitter inne med alla svar och att patienter är passiva mottagare av vård och information. I den första säsongen, som lanserades för ett år sedan, var det specialistläkare som fick ställa frågor till patientrepresentanter och få mer kunskap och ökad förståelse för patienters upplevelser och behov.

– Den här gången har vi valt att lyfta hela vårdteamet och låta fler professioner få chansen att ställa frågor. Vi tror att det är lika viktigt att alla funktioner får ta del av patienters erfarenheter och kompetens. Vi tycker också att det är viktigt att våra medlemmar får tillgång till ett samverkande team och därför delar vi med oss av bra och mindre bra exempel och förslag på förändring, utifrån vårt unika perspektiv, säger Cajsa Helin Hollstrand, ordförande i Unga Reumatiker.

I fem avsnitt kommer därför Unga Reumatikers patientrepresentanter att svara på frågor från en sjuksköterska, en fysioterapeut, en arbetsterapeut, en kurator och en psykolog. Podden släpps onsdagen den 18 mars på Internationella Barnreumatikerdagen, som syftar till att uppmärksamma de barn, ungdomar och unga vuxna som lever med reumatisk sjukdom. 

Redan nu kan du lyssna på en trailer för de nya avsnitten! 

Om Internationella Barnreumatikerdagen

World young Rheumatic Disease Day (WORD Day), eller Internationella Barnreumatikerdagen på svenska, syftar till att uppmärksamma de barn, ungdomar och unga vuxna som lever med reumatisk sjukdom.

Sedan tidigare finns World Arthritis Day, även kallad Internationella Reumatikerdagen på svenska. Men WORD Day är den första internationella dagen som endast fokuserar på unga. Dagen inrättades 2019  av European Network for Children with Arthritis (ENCA) och Peadiatric Rheumatology European Association (PReS) och uppmärksammas den 18 mars.

Om reumatisk sjukdom bland barn och unga

I Sverige får drygt 200 barn varje år diagnosen juvenil idiopatisk artrit (JIA), även kallad barnreumatism. I Sverige finns idag ca 2000 barn och ungdomar under 18 år som har just barnreumatism. Det finns också många vuxna som har JIA eftersom det är en kronisk sjukdom som en ofta har med sig hela livet. Och barnreumatism är inte den enda reumatiska diagnosen som barn och ungdomar får.

Forskningen pratar om att det finns över 200 reumatiska diagnoser, och andra vanliga reumatiska sjukdomar är till exempel RA, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och SLE. Någon exakt siffra på hur många barn, ungdomar och unga vuxna i Sverige som har någon typ av reumatisk sjukdom finns det tyvärr inte, men totalt sett lever över en miljon svenskar med reumatism.