Behandling minskar cancerrisk vid reumatism

Behandling minskar cancerrisk vid reumatism

Tidigare har man misstänkt att immundämpande läkemedelsbehandling mot RA kanske skulle öka risken för cancersjukdomen lymfom. Svensk forskning har dock visat att läkemedel mot RA snarare kan minska cancerrisken.

Många läkemedel mot reumatoid artrit arbetar genom att dämpa kroppens immunförsvar, eftersom det är immunsystemet som attackerar lederna vid RA. Samtidigt har det länge varit känt att RA ger en ökad risk för cancerformen lymfom, det vill säga cancer i kroppens lymfsystem. Eftersom immunsystemet är viktigt i kroppens försvar mot tumörer har forskarna velat undersöka om behandlingen också ökar risken för cancer.

Johan Askling, reumatolog och forskare vid Karolinska Institutet har, tillsammans med sin forskargrupp, kommit fram till att det inte stämmer. I själva verket visar det sig att risken tvärtom minskar hos RA-patienter som får immundämpande behandling

– Det var mycket glädjande att det som man tidigare misstänkte var en behandlingsrisk visade sig vara en behandlingsvinst, säger Johan Askling i en nyhetsartikel på Cancerfondens webbsida. 

Mer i Elsa!

 Elsa vill vara en hjälpande hand på din resa till att hitta strategier som hjälper dig i vardagen, ladda ner appen här.

Hämta i App StoreLadda ned på Google Play

Referenser:

  1. En misstänkt risk blev en vinst - Cancerfonden