Insamling av data ska ge kunskap om covid-19 och reumatisk sjukdom

Insamling av data ska ge kunskap om covid-19 och reumatisk sjukdom

Svensk reumatologisk förening (SRF) är med och bidrar i det internationella samarbetet med att ta fram information om hur covid-19 påverkar personer med reumatisk sjukdom. Elsa har pratat med Lotta Ljung som arbetar med Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ. 

Hur registreras reumatiker med covid-19?

Tidigt under covid-19 pandemin startades ett internationellt samarbete för att besvara frågor om Covid-19 och reumatisk sjukdom. Viktiga frågor är bland annat om sjukdomen är farlig för personer med reumatisk sjukdom och med immunhämmande behandling. När det gäller en ny sjukdom, som covid-19, så är det viktigt att försöka ta reda på så mycket som möjligt, så fort som möjligt.

Det började med en plattform i USA för att registrera data från personer med reumatisk sjukdom som insjuknat i covid-19. Här registreras patienter som har reumatisk sjukdom och testas positiva för viruset eller blir sjuka i covid-19. Alltså både de utan symtom eller en väldigt lindrig sjukdom och de med ett allvarligare sjukdomsförlopp. Detta utvecklades sedan till att Europa också skapade ett register kopplat till den europeiska organisationen mot reumatism, EULAR.

I Sverige har vi Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ, som är ett säkert system som redan innehåller data från många patienter. Det europeiska formuläret har modifierats för svenska förhållanden och har nu börjat användas av vårdpersonal. Formuläret i registret handlar både om den reumatiska sjukdomen och insjuknandet i covid-19. Symtom, förlopp, diagnostisering och eventuella komplikationer registreras. Det finns också frågor om hur den reumatiska diagnosen hanterades under covid-19-infektionen.

Data från SRQ i Sverige kommer att skickas anonymt till England och det kommer också att användas i det internationella registret. Just nu finns 29 personer i det svenska registret och data från deras registreringar kommer att skickas till England under slutet på maj.

Varför skapas registret?

Hittills har man inte sett att reumatisk sjukdom eller immundämpande behandling skulle vara en riskfaktor för utveckling av ett svårare sjukdomsförlopp vid covid-19, men de beräkningarna som gjorts hittills har varit översiktliga. Vi vet att de reumatiska sjukdomarna är ett brett spektrum, från de allra mest lindriga sjukdomarna, som kanske inte kräver någon behandling alls, till personer som är väldigt svårt sjuka och tar mycket läkemedel. Vi behöver mer detaljkunskap kring olika reumatiska sjukdomar och behandlingar för att veta att vi ger patienter och personal de bästa råden. 

Det är viktigt att undersöka mer data genom registreringarna, främst för att kunna ha möjlighet att identifiera eventuella riskfaktorer för svår covid-19-sjukdom som kan kopplas till den reumatiska sjukdomen. Det finns också teorier om att vissa immunhämmande läkemedel skulle kunna ha positiva effekter i vissa skeden av en covid-19-sjukdom.

Den andra anledningen är därför att kunna observera om någon anti-reumatisk behandling skulle vara särskilt gynnsam. Det skulle kunna påverka hur vi väljer behandlingar för personer med reumatisk sjukdom, men också ge insikter om viruset och covid-19 sjukdomen. 

Läs mer:

Svensk reumatologi - Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19
SRQ - Svensk Reumatologis Kvalitetsregister
Global Rheumatology Alliance - Covid-19
EULAR - Covid-19