Kom igång med meditation och mindfulness

Kom igång med meditation och mindfulness

Meditation och mindfulness kan vara till god hjälp för att må bättre när man är reumatiker. Att lära sig styra sin uppmärksamhet är det grundläggande målet. Det kan hjälpa dig att landa, slappna av och släppa negativa tankar och känslor kring exempelvis smärta.

Vad är meditation? 

Meditation handlar i stora drag om att koncentrera sinnet på någonting för att släppa det som händer runt omkring, helt enkelt att lyssna inåt. Att för en stund låta vår fulla uppmärksamhet riktas till det som händer inombords. Många förknippar meditation med att sitta tyst och blunda, men så behöver det inte vara. Du kan meditera sittande, ståendes, liggandes eller i rörelse.

Vad är mindfulness?

Mindfulness är en meditationsteknik som eftersträvar medveten närvaro. Man tränar sig själv i att observera sina tankar och känslor utan att värdera, döma eller försöka förändra dem. Målet med mindfulness är att man ska lära sig leva i nuet,  som ju är det enda vi faktiskt kan påverka. Det som har hänt i det förflutna eller som kommer att ske i framtiden är utom vår kontroll. Självinsikt och självmedkänsla är också centrala begrepp inom mindfulness för att öka förståelsen om sig själv och att lära sig att acceptera sig själv som den man är. 

Det har länge bedrivits forskning om effekten av mindfulness, bland annat har studier genomförts på personer med fibromyalgi, depression och utmattningssyndrom. En studie som har gjorts vid Lunds Universitetssjukhus visade på att mindfulness i gruppterapi hade lika god effekt som annan behandling på personer med depression, oro och stress. (1).I vardagen kan mindfulness handla om att helt enkelt stanna upp och ta in, lyssna på sig själv och andas.

Några saker som du kan testa: 

  • Tänk på hur du det känns när du går. Hur sätter du ner foten i rörelsen?

  • Ät din frukost i tystnad och stillhet. Hur smakar det? 

  • Gör en lista över saker som du känner dig tacksam för. Testa att skriva en ny om en månad! 

  • Lägg bort mobilen och ta bara in tystnaden. Vilka tankar kommer och går?

Tips på vägen:

Håll det kort. Starta med ett fem- eller tiominuters pass per dag. Det behöver inte vara längre än så!

Var konsekvent. Om tanken på att meditera varje dag känns överväldigande, testa varannan dag istället. Det viktiga är att få in en rutin i din vardag som fungerar för just dig.

Rikta ditt fokus. Rikta din uppmärksamhet mot något specifikt, kanske en punkt på väggen, kanten på mattan eller bordsytan. Notera när din uppmärksamhet flyter iväg och utan att döma, för den tillbaka till ditt fokus. Det spelar ingen roll hur många gånger du måste föra tillbaka ditt fokus. 

Två tekniker som fungerar

Egentligen är det ingen skillnad mellan mindfulness och meditation, utan mindfulness är snarare en form av meditation. Det som utmärker mindfulness och som till viss del skiljer sig från de flesta andra meditationsteknikerna är att en del av mindfulnesspraktiken går ut på att skapa en medveten närvaro om det som sker runt omkring och i allt man gör i livet medan övrig meditation går ut på att för en tid släppa taget om allt runt omkring och vila sitt fokus på det inre. 

Både meditation och mindfulness går ut på att på något sätt begränsa uppmärksamheten till det som man inte kan påverka för att istället lyssna inåt och vara närvarande i nuet, något som kanske kan behövas när man ställs inför en kronisk diagnos.

Kom ihåg att meditation handlar om framsteg, inte perfektion och det finns inga rätt eller fel. Inget kan förmodligen helt ta bort den värk eller de symtom som du kan uppleva av din diagnos, men regelbunden meditation kan hjälpa dig hitta strategier för att hantera din sjukdom på ett mer effektivt sätt. 

Testa två ledda meditationer

Vi har satt ihop två ledda meditationer som du kan få prova för att se om detta kanske är något för dig.

--:--
--:--
--:--
--:--

Ett tips kan vara använda Elsa och “Din egen loggning” till att logga meditation. Det kan vara ett bra sätt att hålla igång en ny vana.

Referenser:

  1. How to Meditate for Arthritis - Arthritis Foundation 

  2. Sundquist J, Lilja Å, Palmér K, et al. Mindfulness group therapy in primary care patients with depression, anxiety and stress and adjustment disorders: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2015;206(2).