Syskonstudie ger ledtråd till hjärt- och kärlsjukdom och RA

Syskonstudie ger ledtråd till hjärt- och kärlsjukdom och RA

Att reumatoid artrit (RA) ger en något ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom har varit känt ganska länge. Exakt varför det är så vet forskarna däremot inte. En ny studie, som visar en något ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom för syskon till personer med RA, kan däremot ge nya ledtrådar.

Forskare vid Karolinska Institutet och Umeå universitet har använt det svenska reumatologiregistret SRQ för att studera 7 492 personer med RA och 10 671 helsyskon till dem. När de samkörde uppgifterna med andra register såg de att syskonen till personer med RA hade en något ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom när de jämförde med personer som inte var syskon till en person med RA. 

– Syskonen hamnar någonstans mellan RA-patienter och den generella befolkningen när det kommer till riskökning. Det pekar mot att det inte bara är den ökade inflammationen vid RA som ligger bakom den ökade risken att drabbas av sjukdomar i hjärta- och kärl, säger Johan Askling till Dagens Medicin. 

Studien har inte korrigerat siffrorna när det gäller livsstilsfaktorer som rökning och socioekonomiska faktorer. Men forskarna planerar nu att gå vidare för att särskilja om den ökade risken beror på livsstil och andra miljöfaktorer eller om orsaken är genetisk till att syskon till personer med RA också har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Förhoppningsvis kan studien leda till ökad kunskap om varför personer med RA får ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Men redan nu kan forskarna säga att det inte enbart verkar vara den ökade inflammationen i kroppen hos personer med RA som ger en ökad risk. Det kan leda till nya råd kring hur man förebygger hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med RA.

Läs hela arrtikeln i Dagens Medicin här: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/15/syskon-till-ra-patienter-kan-ha-okad-risk-for-hjart--karlsjukdom/

Forskarrapporten i Annals of the Rheumatic Diseases: https://ard.bmj.com/content/77/Suppl_2/119.1