"Det viktiga är att skapa positiva känslor"

"Det viktiga är att skapa positiva känslor"

Hur funkar det här med motivation egentligen? Motivation och känslor är exempelvis starkt sammankopplade med varandra. När vi gör en aktivitet och den känns bra, blir hjärnans belöningscentrum aktiverat.

Inre och yttre motivation

Emelie Espegren är psykologisk coach med en utbildning inom positiv psykologi och neurovetenskap. Hon träffar många människor som vill påverka sin motivation.

- Det finns många olika sätt definiera begreppet motivation, säger Emelie Espegren. Motivation är det som aktiverar oss. Det styr alltså riktningen för och intensiteten i våra beteenden. Utan motivation skulle vi förmodligen inte göra något alls. Man kan säga att så fort vi gör någonting så är vi i någon form motiverade till det. 

Man brukar ofta prata om två typer av motivation, den inre och den yttre. Inre motivation betyder att vi gör något för vår egen skull. Kanske för att det känns skönt eller att du blir glad av upplevelsen. Den yttre motivationen handlar som namnet antyder om att du istället drivs av något utanför dig själv. Det kan vara att studera hårt inför en tenta, inte för att främst vilja lära sig, utan för att få ett högt betyg på provet. (1)

– Grunden för den inre motivationen utgörs av tre psykologiska behov, berättar Karin Weman Josefsson, universitetslektor i psykologi vid Högskolan i Halmstad. Det är autonomi, tillhörighet och kompetens. Det är som “obligatoriska näringsämnen” som har stor betydelse för hur vi mår och hur motiverade vi blir i olika sammanhang. 

  • Vi behöver känna att vi gör någorlunda självständiga val

  • Vi vill känna gemenskap

  • Vi behöver känna oss duktiga

– Om vi inte känner att vi gör saker frivilligt, att vi inte kan välja vad vi ska göra och när, och om vi känner oss lite dumma och inkompetenta – då kommer motivationen att vara mer kontrollerande och av yttre karaktär, säger Karin Weman Josefsson. Och det är en motivationsform som i forskningen visat sig vara kopplad till olika negativa effekter, som benägenhet att fuska, lågt engagemang, minskad ansträngning och kreativitet. Man håller sig under radarn och gör inte mer än vad som är nödvändigt. (2)

– Självbestämmande motivation däremot har i studier visat sig innebära att vi anstränger oss mer, berättar Karin Weman Josefsson. Vi blir mer uthålliga och stannar kvar i olika aktiviteter längre eftersom intresset är genuint och vi presterar därmed bättre i längden. Men framför allt upplevs glädjen som större. Därför, anser forskarna, har den självbestämmande motivationen en högre kvalitet än den där vi på olika sätt kontrolleras. (2)

Stark koppling mellan motivation och känslor

Motivation och känslor är starkt sammankopplade med varandra. När vi gör en aktivitet och den känns bra, blir hjärnans belöningscentrum aktiverat. Det gör att vi vill fortsätta att göra den här aktiviteten. Samma sak händer när vi gör en aktivitet som känns dåligt och det leder till en negativ känsla. Med stor sannolikhet uppfattar hjärnan det som en bestraffning, vilket gör att vi vill undvika den situationen igen. 

– Mitt stående tips är att alltid försöka sträva efter att hitta något som känns lustfyllt, säger Emelie Espegren. Det viktiga är inte hur bra man presterar generellt utan att man går därifrån och känner en positiv känsla.

Du kanske inte tycker att du kan dansa, men du älskar att röra dig till musik! Det får dig att känna dig glad, upplyft och sprudlande. Du kanske inte behöver börja tävla i dans, men att en gång i veckan gå på ett danspass förgyller ditt liv. En aktivitet som får dig att må bra helt enkelt!

Läs artiklar om forskning kring motivation här:

Den viktiga inre motivationen – så stödjer du den som idrottsledare- Idrottsforskning.se

Börja träna med hjälp av psykologi - Psykologifabriken

Boosta din motivation med sju enkla knep - Psykologifabriken

Tre knep för att bli mer motiverad - Psykologifabriken

Referenser

  1. Lindwall, M., Stenling, A & Josefsson Weman, K. Motivation inom träning, hälsa och idrott - Ett självbestämmande perspektiv, 2019. Studentlitteratur. 

  2. Artikel från Idrottsforskning.se. Artikeln är en omarbetad version av en text från tidskriften Idrott & Kunskap, nummer 2, 2019. https://www.idrottsforskning.se/den-viktiga-inre-motivationen-sa-stodjer-du-den-som-idrottsledare/