EULAR: Tidig och intensiv behandling av reumatoid artrit minskar trötthet

EULAR: Tidig och intensiv behandling av reumatoid artrit minskar trötthet

Tidig intensiv behandling av reumatoid artrit kan minska sjukdomsrelaterad trötthet, så kallad fatigue. Det framgår av en belgisk studie som presenteras på konferensen EULAR, European League Against Rheumatism. 

Många med en reumatisk sjukdom kan drabbas av en särskild sorts trötthet som kallas för fatigue. Den här sjukdomsrelaterade tröttheten kan drabba alla och är, tillsammans med smärta, ett av de vanligaste symtomen.

Fatigue är en trötthet som finns när du sovit en natt, vaknat och gjort dina morgonrutiner, men fortfarande känner dig utmattad. Kännetecken på fatigue kan vara att kroppen känns onaturligt tung och svår att röra på, feberliknande symtom och/eller en känsla av utmattning. Många personer med fatigue beskriver att de har svårt att tänka klart och förlorar sin koncentration och motivation. Vissa beskriver det också som en hjärndimma och att tröttheten inte alltid går att vila bort. 

"Förutom smärta minskar fatigue livskvaliteten för många människor, ännu mer än svullnaden i lederna", förklarar ordföranden för European League Against Rheumatism, EULAR, professor Iain B McInnes från Glasgow, Storbritannien. 

Tidig intensiv behandling påverkar tröttheten positivt

En nyligen genomförd belgisk tvåårig studie har undersökt frågan om tidig intensiv behandling av ledgångsreumatism direkt efter diagnos har en positiv inverkan på sjukdomsförloppet och erbjuder en möjlighet att hantera tröttheten. Med samma tillvägagångssätt undersökte studien också om dessa mekanismer även gäller patienter som har lägre risk för en allvarlig sjukdomsprogression.

I studien rapporterade upp till 90 procent av patienterna att de upplevde fatigue. "Trötthet har stor inverkan på patienternas liv och uppfattas av många som svår att hantera. Tidigt i förloppet finns det en möjlighet att hantera trötthet", säger Dr Diederik De Cock, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien, som genomförde studien tillsammans med sitt team.

80 patienter med låg riskprofil valdes ut för studien. Denna riskprofil baseras bland annat på låg sjukdomsaktivitetsstatus. Deltagarna i studien delades slumpmässigt upp i två grupper med 38 och 42 personer, direkt efter att de fått diagnosen RA. Den ena gruppen fick  läkemedlet metotrexat medan den andra gruppen fick både metotrexat och kortison som behandling*. 

Resultatet visade att patienter som fick båda läkemedlen i två år var mindre trötta än patienterna som enbart fick metotrexat - även om sjukdomsaktiviteten i båda grupperna var jämförbar över tiden. Nivåerna av trötthet tycktes skilja sig mer och mer över tid mellan grupperna.

"Detta understryker vikten av att initiera en optimal, intensiv behandling tidigt, även hos så kallade lågriskpatienter", säger EULARs vetenskapliga ordförande för kongressen, professor John Isaacs från Newcastle University, Storbritannien. “Tyvärr är detta ännu inte standardpraxis. Studien visar tydligt hur utmattningsnivåerna i tidig RA kan förbättras avsevärt.”

* The European League against Rheumatism (EULAR) 

* Justeringar av läkemedel ska alltid göras i samråd med din reumatolog

Referenser:

  1. EULAR: Early and intensive treatment of rheumatoid arthritis reduces fatigue. Better quality of life for people with rheumatic and musculoskeletal diseases (2020)

  2. De Cock D, Nooyens A, Pazmino S et al. Treating early and intensively is associated with lower fatigue levels on the long term, even in patients with early Rheumatoid Arthritis considered to have a favourable risk profile.