Studie kopplar RA till ökad risk för diabetes

Studie kopplar RA till ökad risk för diabetes typ 2

En vetenskaplig studie från Storbritannien visar att personer med reumatoid artrit, RA, kan ha 23 procents högre risk att utveckla typ 2-diabetes. Forskarna föreslår därför att förebyggande insatser bör sättas in för personer med RA kring riskfaktorer och diabetes.

En ny studie som presenterades vid den årliga konferensen European Association for the Study of Diabetes (EASD), visar att RA är förknippat med en 23 procents ökad risk för typ 2-diabetes. Det kan indikera att båda sjukdomarna är kopplade till kroppens inflammationssvar. Forskningen genomfördes av bland annat Zixing Tian och Dr Adrian Heald vid University of Manchester, Storbritannien.

Både vid typ 2-diabetes och ledgångsreumatism har inflammation visat sig vara en nyckelfaktor. Forskarna som har genomfört studien misstänker därför att inflammation vid RA kan bidra till en ökad risk för att en person får diabetes senare i livet. 

Studien baserades på en sammanvägning av flera tidigare studier som omfattade totalt 1,6 miljoner deltagare. Genom statistiska analyser kunde forskarna jämföra förekomst av typ 2-diabetes hos personer med RA och hos allmänheten. Forskarna uppger också att statistiska analyser genomfördes för att undvika att resultatet påverkades av så kallat publikationsbias, det vill säga risken för att vissa studier inte publiceras på grund av resultatet.

Författarna till studien fann att ledgångsreumatism var förknippat med 23 procents högre risk att utveckla typ 2-diabetes, jämfört med diabetesrisken hos allmänheten. De anser därför att resultatet stöder uppfattningen att inflammation är involverat i risken att få diabetes.

Forskarna föreslår: "... att mer intensiv screening och hantering av riskfaktorer för diabetes bör övervägas hos personer med reumatoid artrit."

Referenser:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/d-sst_1091720.php