Covid-vaccination och reumatisk sjukdom – fyra saker att tänka på

Covid-vaccination och reumatisk sjukdom – fyra saker att tänka på

Utgör mina immundämpande läkemedel en risk? Kan jag vaccinera mig även om jag står på behandling? Elsa sammanfattar informationen från Svensk Reumatologisk Förening (SRF). Bakom rekommendationerna står Folkhälsomyndigheten, American College of Rheumatology och EULAR.

1. Personer med reumatisk sjukdom utgör inte i sig en riskgrupp för svår covid-19-infektion. Reumatologer världen över studerar risker för svår covid-infektion hos personer med reumatisk sjukdom och som står på behandling med immundämpande läkemedel. Den tidigare bedömningen, att denna patientgrupp inte är en riskgrupp för svår covid-19-infektion, står fast. Därför är gruppen som sådan heller inte prioriterad i vaccinationsordningen. 

2. Samsjuklighet kan göra att man tillhör en riskgrupp av andra skäl. Eftersom reumatisk sjukdom ofta orsakar även andra sjukdomar, bör man tänka på att dessa följdsjukdomar kan göra att man tillhör en riskgrupp. Mer om detta finns att läsa hos Folkhälsomyndigheten.

3. Reumatisk sjukdom, eller behandlingen därav, är i sig inget hinder för vaccination mot covid-19. Vaccination rekommenderas, även om en särskild bedömning måste göras i vissa fall. Om du behandlas med rituximab, t.ex. Mabthera, behöver du vänta minst fyra månader efter behandling innan du kan vaccinera dig. De vacciner som används är inte så kallade levande vaccin. Det innebär att viruset som ges genom sprutan är inaktiverat och därmed inte kan föröka sig i kroppen. 

4. Fortsätt med din anti-reumatiska behandling om du inte har infektionstecken. Man vet ännu för lite om inverkan av anti-reumatiska läkemedel på coronavirus för att kunna ge tydliga, kunskapsbaserade råd. Rekommendationen tills vidare är att fortsätta behandlingen så länge du inte har symtom på infektion. Risken är annars att du drabbas av ett skov. Om du har frågor kring din behandling, vänd dig till din mottagning.

Referenser och lästips för dig som vill veta mer:

svenskreumatologi.se/srfs-riktlinjer/rad-och-information/#

www.rheumatology.org/Announcements

www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm

www.folkhalsomyndigheten.se