Koll på skov!

Koll på skov!

Kan man förutse ett skov? Går det att påverka dem på något sätt, eller till och med hindra dem från att bryta ut? Kanske har du tagit dig igenom flertalet skov, kanske är du nybörjare. Elsa reder ut hur du kan tänka kring begreppet skov.

Vid en reumatisk sjukdom, som till exempel reumatoid artrit, blir sjukdomen mer aktiv under vissa perioder. Ofta finns ingen tydlig orsak eller förklaring till varför sjukdomen blossar upp på det här sättet, även om skovet ibland kan kopplas till stress eller annan påverkan på kroppen. 

Ett skov innebär att, även om du mått bra – eller bättre – en längre tid, gör sig symtomen påminda igen. De symtom som brukar vara extra kännbara vid ett skov är smärta och så kallad fatigue, utöver en allmän sjukdomskänsla. 

Hur länge pågår ett skov?

Ett skov kan pågå under allt från några dagar till flera månader. Många beskriver ett skov som en våg, där intensiteten i skovet efter ett tag når en topp för att sedan klinga av och försvinna.

Symtomen kan bete sig olika från gång till gång. Smärta och fatigue kan påverka din sinnesstämning, sömnkvalitet eller förmågan att utföra dina vardagssysslor och -aktiviteter.

Om skovet är långvarigt – eller väldigt kraftfullt och begränsar ditt vardagsliv i stor utsträckning – kan det innebära att din sjukdom förändrats och att du därmed behöver byta antireumatisk behandling. Du bör i så fall kontakta din reumatolog. Målet är alltid att du ska vara i remission, dvs fri från symtom eller ha så få och lindriga symtom som möjligt, och inte behöva uppleva skov.

P03-L02-thinkpain

Kan jag veta om ett skov är på gång?

Ibland kan man själv förutse ett skov. Kanske vet du med dig att du har stressat mycket, sovit sämre, haft en infektion eller att något hänt i livet som påverkat dig negativt. Dessa faktorer kan öka risken för att ett skov bryter ut. Men i de flesta fall går de inte att förutse.

En förvarning om ett skov kan ge sig till känna på många olika sätt. Det kan vara en allmän känsla i kroppen att något inte stämmer. Man kan drabbas av frossa, feber, trötthet eller andra symtom som signalerar att ett skov är på ingång.

Kan jag hindra eller påverka skovet?

Utöver att sträva efter att ta hand om sig så gott det går, för att på så vis förebygga skov i den mån detta är möjligt, är det svårt att till fullo hindra ett skov. Däremot är det möjligt att lära sig att känna igen tecknen på ett begynnande skov, och därmed öka chansen att lindra skovet, både vad gäller längd och intensitet.

Att kartlägga ditt mående gör att det blir lättare att hålla koll över tid. Genom att se mönster och tecken på försämring i sjukdomen kan du lära dig att vidta åtgärder innan du kommit för långt i skovet.

I Elsa-appen kan du dagligen, eller vid behov, logga till exempel smärta, trötthet samt ömhet och svullnad i dina leder. Detta kan hjälpa dig att upptäcka när något avviker från det som är normalt i ditt fall, att kartlägga skovets karaktär, och även att få en överblick över ditt mående på lång sikt.

P01-L06-whatisaflareup

Kan jag få skov även om jag tar mina mediciner?

Även om målet alltid är att du ska vara utan skov, är skoven en del av sjukdomen. Det betyder att om du tar hand om dig och tar dina mediciner precis som du ska, kan du ändå råka ut för skov. Dock kan olika läkemedel fungera olika bra för olika personer och vid olika skeden i sjukdomen. Om du får långvariga eller svåra skov kan det därför vara klokt att diskutera detta med din reumatolog, så att du inte drabbas av skov som hade kunnat undvikas.

Hur kan jag hantera skovet? 

Om, eller när, skovet är ett faktum kan det vara skönt att ha några strategier till hands för att hantera det. Det är jobbigt att ha ont och det är lätt att i en sådan situation känna sig nedstämd, även om smärtan i sig inte är farlig.

Genom att utforska vilka metoder för smärtlindring som fungerar för dig kan din tillvaro bli mindre påverkad när du har ont. Smärtstillande läkemedel kan användas vid behov, men prova även en värmekudde, en kylande kompress, massage, så kallade ortoser (skydd för lederna) och fysisk aktivitet.

Det är viktigt att vara så aktiv som möjligt och inte låta smärtan styra. Brist på rörelse gör att du tappar styrka och får svårare med koordination och andra fysiska funktioner. Smärta gör instinktivt att vi vill skydda de ställen som gör ont, vilket kan leda till att vi ofrivilligt felbelastar andra delar av kroppen, som också får ont. Dessutom förbättrar fysisk aktivitet sömnen, och hjälper till att kontrollera vikten, vilket är av särskild betydelse om du har ont i ben och knän.

Tillåt dig också att distrahera tankarna med annat – en film, en bok, pyssla i trädgården... Du ägnar dig då aktivt åt en metod för att bemästra din smärta!

P03-L05-cover