Hur ser din aktivitetsbalans ut?

Hur ser din aktivitetsbalans ut?

Passa på att reflektera över din aktivitetsbalans när du är ledig och har distans till vardagen. Har du jämvikt i det du tar dig för, eller behöver du se över tillvaron? Vad tar respektive ger energi – för just dig?

Många upplever vardagen även utan sjukdom som ett pussel som är svårt att foga samman. Med en reumatisk diagnos som kräver ett lugnare tempo, kan det bli ännu svårare att få ihop tillvaron. Saker och händelser som tidigare fungerat kostar nu mer energi och ställer därmed högre krav på planering. 

Ett personligt mönster av aktiviteter

Både våra måsten och det vi ser som frivilliga aktiviteter påverkar vår hälsa. Det handlar dels om hur vi gör saker, dels om hur mycket vi gör. På motsvarande sätt påverkar också det vi väljer att inte göra. Att nå en jämvikt i allting du tar dig för – aktiviteter som kostar energi och aktiviteter som fyller på din energi – kallas för aktivitetsbalans. 

Alla har vi våra personliga vanor, måsten och intressen som tillsammans skapar ett aktivitetsmönster. Kom ihåg att det är individuellt vad som tar respektive ger energi, och att en lustfylld aktivitet inte nödvändigtvis fyller på energidepåerna. Det betyder inte att du ska avstå från sådant som du gillar att göra, utan helt enkelt att det kan vara bra att reflektera över olika aktiviteter och hur de påverkar dig. Det är först när du blivit medveten om vad olika aktiviteter gör med just din energi som du kan hitta ett aktivitetsmönster som skapar balans hos dig.

Vikten av återhämtning

En strategi för att hitta sin aktivitetsbalans är att värdera återhämtning och aktivitet likvärdigt. Men vad är då återhämtning? Det kan definieras som den fysiologiska återhämtning kroppen behöver när vi utmanat oss antingen fysiskt eller mentalt. Möjlighet till återhämtning efter ansträngning är grundläggande för att förhindra skadlig stress. 

Ofta har vi ganska lätt att se behovet av balans mellan fysisk aktivitet och vila. Om vi överansträngt oss fysiskt får vi ofta tydliga signaler av kroppen som vi är vana att tolka, och förstår att vi behöver vila. 

Men när det gäller kroppens signaler för mental trötthet kan det vara annorlunda. Vi måste lära oss att förstå signalerna och sätta stopp i tid, innan hjärnan blir utmattad. Att kunna vila från mentala påfrestningar är viktigt för alla, men extra viktigt om du lever med en kronisk sjukdom som gör att du har en känsligare energidepå.

Hur ser ditt mönster av aktiviteter och din aktivitetsbalans ut? Vad gör du, och hur ofta? Och –  kanske viktigast av allt – vad väljer du att inte göra?

P02-L02-whatsimportant