Elsa – bakom kulisserna, del 4

Elsa – bakom kulisserna, del 4

Vi tittar återigen in bakom kulisserna för att prata med våra kollegor om arbetet med Elsa och vad det innebär för dem personligen. Vilka är utmaningarna? Hur ser de på Elsa framöver?

Monique: ”Det här jobbet har förändrat min syn på mig själv”

Jag är programmerare och började jobba på Elsa för snart ett år sedan. Att få skapa något som Elsas användare kan röra vid och faktiskt använda för att må bättre är det jag tycker allra mest om. Just nu jobbar vi med mycket ny teknologi och verktyg som vi inte använt tidigare. Det är en lärandeprocess som känns både läskig och utmanande, men vi hjälps åt.

Det här är mitt första jobb i Sverige. Jag kommer från Brasilien. Det har varit tufft att inte bara byta adress utan även land och kultur. När jag flyttade hit var det egentligen första gången jag tänkte på mig själv och vad jag ville göra, snarare än att låta mig styras av omgivningens förväntningar. 

Jag är glad och tacksam att jag landade hos Elsa. Det här jobbet har förändrat min syn på mig själv. Det är viktigt för mig att känna mig oberoende och ha något att vara stolt över. Mitt självförtroende har ökat och jag känner att jag är inkluderad och har anpassat mig till att leva i Sverige. 

När jag berättar för mina vänner och andra utomstående om hur det är att jobba på Elsa blir de förundrade. Jag var själv en smula skeptisk till en början, men nu vet jag att det är på riktigt. Alla kollegor bryr sig verkligen om varandra och det spiller över på hur vi närmar oss och behandlar våra användare. Det känns verkligen uppfriskande.

Adam: ”Att få höra från användare som påverkas positivt av det vi gör träffar mig i hjärtat”

Jag är UX-designer på Elsa. UX står för user experience. Min uppgift är att ta reda på hur människor som använder Elsa har det i livet, och att sedan designa appen därefter. Vilka är våra användares vardagliga utmaningar? 

Eftersom jag själv inte lever med den typen av diagnos behöver jag se till att jag sätter mig in i hur det kan vara. Jag försöker dra paralleller till mig själv på olika sätt. Att jag har astma och kronisk ögonsjukdom kan jag använda mig av för att skapa förståelse.

Jag tycker så mycket om att göra det jag gör – själva hantverket, och alla människor jag kommer i kontakt med – att det ibland inte ens känns som ett jobb. Men det har varit en utmaning för mig att sitta hemma och jobba under pandemin eftersom jag trivs med att ha människor omkring mig. Som företag handlar utmaningen snarare om att vi är få personer och vill göra väldigt mycket. 

Målet med Elsa är att man ska må ännu bättre i sin sjukdom. Elsa ska vara en del av systemet, från att få klarhet i om ett läkemedel fungerar bra och att man får reflektera kring vad man behöver prioritera i vardagen för att må så bra som möjligt, till att bidra med insikter till forskning.

Det mest fantastiska och rörande med att jobba på Elsa är få höra från användare vars vardag påverkas positivt av det vi gör. Tänk att folk laddar ner vår app och sen skriver in till oss och berättar om hur tacksamma de är för att Elsa finns! Det träffar mig i hjärtat. 

Pelle: ”Om vården ska vara jämlik måste alla som vill få tillgång till appen”

Min roll kallas Chief Technology Officer. Mycket av det jag gör kretsar kring hur vi behandlar data från våra användare. Elsa bygger ju till stor del på att man som användare kan logga hur man mår och vilka mediciner man tar för att på så vis kunna se mönster över tid. Dessa data är omgärdade av tunga regelverk som vi behöver förhålla oss till, så att inget blir fel. 

Det är tungt för ett så pass litet företag som Elsa att hålla koll på alla dessa bitar, men för oss är det viktigt att ha en riskbaserad inställning till det vi gör – vi tänker mycket på eventuella risker under utvecklingen av appen, inte minst i en tidig fas av designarbetet. Det gör att vi kan känna oss trygga och sova gott om nätterna. 

Ett av målen sedan vi startade Elsa är att användaren inte ska betala med något annat än sina egna data – det är därför det här är så viktigt för oss. Om vården ska vara jämlik måste alla som vill och behöver kunna få tillgång till appen. 

Vi är på väg mot ett samhälle som bygger på det man pratar om som dataism, och det här är spännande för Elsas roll och vården i stort. Det finns en styrka i GDPR, att man som enskild individ har fler rättigheter kring sina data. Det blir en sorts maktförskjutning åt patienthållet. Jag ser framför mig att den personcentrerade vården kan hämta kraft ur detta.