Nya studier kopplar magbakterier till uppkomst och svårighetsgrad av RA

Nya studier kopplar magbakterier till uppkomst och svårighetsgrad av RA

Har du hört talas om en koppling mellan bakterier i tarmarna och reumatoid artrit? Ny forskning visar att det verkligen finns ett samband mellan magbakterier och reumatoid artrit.

Under många år har forskare prövat tanken att våra tarmbakterier spelar roll för uppkomsten av reumatoid artrit (RA), och även för sjukdomens svårighetsgrad. Det man tidigare inte lyckats lista ut är dock på vilket sätt bakterierna påverkar sjukdomen, och om det är möjligt att dra nytta av dem vid behandling. Men ny forskning har gett oss fler svar, och Elsa delar dem med dig.

Varför finns det över huvud taget bakterier i magen?

Det är ett faktum att bakterier, och även många andra mikroorganismer, förekommer naturligt i våra tarmar. Dessa organismer, och det komplicerade samspelet dem emellan, utgör tarmfloran

Många av dessa organismer är bra för oss och, i vissa fall, till och med nödvändiga för ett hälsosamt liv. Vissa typer av bakterier måste helt enkelt finnas för kroppsliga funktioner såsom matsmältning, och en del hjälper oss att bli av med skadliga mikroorganismer. Men det finns också särskilda typer av bakterier som kan göra skada.

För en optimal tarmhälsa behöver tarmfloran bestå av olika uppsättningar nyttiga bakterier fördelade i lagom proportioner. (1)

Hur ser sambandet ut mellan tarmbakterier och RA?

Forskare har föreslagit ett antal olika sätt, på vilka tarmfloran kan påverka RA. Låt oss utforska de två viktigaste perspektiven – vad gäller sjukdomens uppkomst och prognosen framåt.

Sjukdomens uppkomst

Spelar tarmfloran en roll även vid själva uppkomsten av reumatoid artrit? Det verkar faktiskt så. Enligt en färsk studie från University College London, har personer med RA vanligtvis höga nivåer av vissa kemikalier i blodet som tyder på skador på tarmväggen.

Tarmväggen fungerar i vanliga fall som en barriär som hindrar tarmbakterierna från att ta sig ut i blodomloppet. När skador uppstår på tarmväggen kan bakterier nå blodet och bidra till att skapa inflammation och artrit. 

Det är fortfarande inte helt klarlagt hur magbakterierna orsakar inflammation, men experiment på möss visar att svårighetsgraden av RA-symtom kan minskas genom att stärka tarmväggen. (2)

En annan studie vid Harvard Medical School har konstaterat att det finns en koppling mellan en särskild typ av bakterier, Prevotella copri, och RA. I studien fann man att 75% av personer med obehandlad RA i ett tidigt sjukdomsskede hade höga halter av dessa bakterier i tarmen, jämfört med endast 12% av personer som haft RA länge och stod under behandling.

Å andra sidan har en annan stam av samma bakterie, Prevotella histicola, kopplats till en minskning av sjukdomssymtom och förbättring hos möss. (1)

Prognosen

Tack vare forskning som gjorts vid Mayo-kliniken i USA vet vi nu att tarmflorans tillstånd kan hjälpa till att förutsäga RA-prognosen. Vad innebär då detta i enkla ordalag?

Det gör det möjligt för oss att analysera tarmflorans profil för att hitta de personer som löper högre risk att utveckla svår RA. Vid Mayo-kliniken analyserade man avföringsprover från personer med långt gången RA under en period om 6–12 månader. Samtidigt följde man om deras sjukdomssymtom minskade eller ej.

Två viktiga skillnader i tarmfloran kunde härledas hos både personer som förbättrades, och hos dem som inte förbättrades. För det första hade de personer som förbättrats en större mångfald av bakterier i tarmen. För det andra såg man att vissa typer av bakterier kunde kopplas ihop med en minskning av RA-symtom. (2)

Vad betyder det här för framtida behandling av RA?

Den tydliga kopplingen mellan tarmfloran och RA är en viktig pusselbit som kan användas i den fortsatta jakten på fler innovativa sätt att hantera sjukdomen:

  • Genom att leta efter särskilda ”profiler” i olika personers tarmflora, kan läkare identifiera vilka som löper högst risk att utveckla svår sjukdom och påbörja tidig behandling, vilket leder till ett bättre resultat.

  • Din tarmflora kan påverkas för att efterlikna den ideala tarmmiljön som bidrar till att bekämpa inflammation och minska sjukdomens svårighetsgrad.

  • Behandlingsstrategier skulle kunna utvecklas med utgångspunkt i att stärka tarmväggen och hindra tarmbakterier och -organismer från att ta sig ut i blodet.

Även om det fortfarande finns många gråzoner vad gäller kopplingen mellan tarmfloran och RA, står det klart att tarmfloran och tarmväggen är tänkbara mål att rikta in sig på vid behandling.

Vad kan du göra i nuläget för att stärka din tarmflora?

Att förbättra tarmflorans allmänna tillstånd kan bidra till att minska svårighetsgraden av RA. Hur kan då detta göras? Det mest uppenbara sättet är antagligen genom att ändra din kost.

Att förändra tarmfloran genom kosten kan vara en utmaning, men experter är eniga om att en kosthållning som främjar tillväxten av en mångfald av nyttiga bakterier är väsentlig. I en sådan kost ingår följande:

  • Fermenterade livsmedel såsom surkål, kimchi, och andra syrade grönsaker. Den internationella organisationen International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics publicerade förra året ett uttalande där personer med RA rekommenderas fermenterade livsmedel eftersom dessa producerar probiotiska bakterier som förbättrar tarmhälsan.

  • Mejeriprodukter, livsmedel rika på fibrer – tänk frukt och grönsaker, och livsmedel med höga halter omega-3 såsom lax, valnötter och linfröolja. (2)

Genom att följa forskningen framåt kommer du säkerligen kunna hitta ännu fler sätt att stärka din tarmflora.

Källor:

1. Rheumatoid arthritis linked with gut bacteria imbalance

2. Gut Health and Rheumatoid Arthritis: What You Need to Know