Påverkas din smärta av väderleken?

Påverkas din smärta av väderleken?

Är du en av dem som oroar dig över värk vid väderomslag? Då är du inte ensam. Det finns många som tror att vädret kan påverka smärta, och de här tankarna har funnits sedan urminnes tider. Idag finns det också vetenskapliga bevis för ett samband mellan vissa väderförhållanden och smärta.

Forskare i Storbritannien har tillsammans med RA-patienter utvecklat en app för att registrera smärta, och involverat allmänheten i en stor befolkningsstudie för att undersöka smärta i förhållande till vädret. 

Smärt-rapporter jämfördes med det lokala vädret

Bland personer som lever med kronisk smärta tror 75 % att deras smärta och värk påverkas av vädret. Bland personer med RA, är siffran hela 80 % (1, 2). Vissa uppger att smärtan blir värre regniga dagar, andra att smärtan blir värre kalla dagar, och så finns det de som tycker att varma, fuktiga dagar är värst. Femtio procent menar till och med att deras värkande leder kan förutsäga väderomslag.

Forskare vid University of Manchester, under ledning av William Dixon, professor i digital epidemiologi, ville ta reda på om det fanns någon vetenskaplig grund för dessa påståenden, någonting som historiskt sett verkar ha varit svårt att undersöka, trots flera försök (3). Så forskargruppen genomförde en stor studie – som de kallar Cloudy with a Chance of Pain (4) – där de digitalt följde 13 000 personer med kronisk smärta under 15 månader.

Studiedeltagarna kunde dagligen logga hur mycket smärta de upplevde i en app. Den här informationen kopplades sedan via mobilens GPS till det lokala vädret. Forskarna tog emot 5,1 miljoner sådana smärt-rapporter, data som de sedan analyserade genom att jämföra vädret under dagar av hög smärta med smärtfria dagar. De fick in tillräckligt många datapunkter för att kunna analysera nästan 3 000 individer, med en medelålder på 51 år, varav 83 % var kvinnor.

Studien visar vad vi alltid har vetat

Precis som många människor verkar uppleva, kunde studien påvisa ett samband mellan smärta och hög luftfuktighet, lågt lufttryck och starka vindar, i just denna ordning.  Å andra sidan verkar temperatur och regn inte kunna påverka smärta. En kombination av de värsta väderförhållandena ökade risken för smärta med 20 % jämfört med en vanlig dag.

Man får inte glömma bort att vädret även kan påverka vårt humör och hur mycket vi rör på oss, faktorer som i sin tur kan påverka smärta. Studien visar dock att humör och fysisk aktivitet inte kan förklara sambandet mellan väder och smärta. Samtidigt såg man att deltagarnas humör också var starkt kopplat till smärta – oberoende av vädret – medan fysisk aktivitet hade en betydligt mindre påverkan.

Det är också möjligt att människors övertygelse om ett samband mellan väder och smärta kan påverka resultaten i den här typen av studie. Så verkar det dock inte vara i det här fallet, eftersom de flesta deltagarna trodde att regn och kyla skulle orsaka smärta, vilket studien inte kunde visa, och ett samband mellan smärta och hög luftfuktighet uppmättes hos alla deltagare, oberoende av vad de förväntade sig. 

Varför är den här kunskapen viktig?

Studien bekräftar vad människor har trott i över tvåtusen år (5), dvs. att vädret kan påverka smärta. Påverkan var inte särskilt stor, men statistiskt signifikant, och kan vara betydelsefull för personer som lever med kronisk smärta. 

Will Dixon fick frågan om man kan undvika smärta genom att helt enkelt hålla sig inomhus när väderförhållandena är dåliga. Han svarar: Vissa väderförhållanden, såsom vind och regn, kan man undvika genom att stanna inomhus. Däremot kan man inte undvika lufttrycket, eftersom det är samma inomhus som utomhus. [Men,] om du vet att vissa väderförhållanden ökar risken för smärta för dig, kan du planera dina aktiviteter i förhållande till vädret, och utföra mer ansträngande aktiviteter när risken för smärta är låg” (6). 

Cloudy with a Chance of Pain-studien kan inte förklara sambandet mellan väder och smärta, men betonar vikten av att förstå hur och varför smärta kan påverkas av vädret. Mer forskning på området efterfrågas. En djupare förståelse av smärt-mekanismer kan leda till utveckling av bättre behandlingar för personer som lever med kronisk smärta.

Eftersom fler och fler av oss är digitalt uppkopplade, belyser studien även de stora möjligheterna som forskning inom digital epidemiologi för med sig. Det finns fortfarande många obesvarade frågor – om hur vår hälsa påverkas av vår omgivning och livsstil – som nu kan besvaras med hjälp av smarta mobiler. Den typen av kunskap kan stärka oss i att ta kontroll över våra liv.

Källor

  1. Hagglund et al. Weather, beliefs about weather, and disease severity among patients with fibromyalgia. Arthritis Care Res. 1994, 7(3):130-5.

  2. Timmermans et al. Self-perceived weather sensitivity and joint pain in older people with osteoarthritis in six European countries: Results from the European Project on OSteoArthritis (EPOSA). BMC Musculoskelet. Disord. 2014, 5;15:66.

  3. Smedslund and Hagen. Does rain really cause pain? A systematic review of the associations between weather factors and severity of pain in people with rheumatoid arthritis. Eur. J. Pain. 2011, 15(1):5–10.

  4. Dixon et al. How the weather affects the pain of citizen scientists using a smartphone app. NPJ Digit Med 2019, 24;2:105.

  5. Hippocrates. On Airs, Waters and Places. http://classics.mit.edu/Hippocrates/airwatpl.html (400 B.C.E.).

  6. https://www.cloudywithachanceofpain.com/the-project