Så kan “hjärndimman” lätta för personer med RA

Så kan “hjärndimman” lätta för personer med RA

Reumatoid artrit behöver inte enbart påverka lederna, utan även andra delar av kroppen. Ett av symtomen kan vara det som många kallar hjärndimma. Men det finns livsstilsförändringar och behandling för att hantera den här mentala tröttheten som kan innebära koncentrationssvårigheter och försämrat minne.

Många personer med RA upplever att de kan få problem som ofta brukar kallas hjärndimma, som kan innebära koncentrationssvårigheter, försämrat minne och en allmän känsla av mental trötthet. 

2013 publicerades en studie där 115 personer med RA hade undersökts. Forskningen visade att RA är relaterat en ökad risk för nedsatt förmåga att tänka. Kopplingen var starkare hos personer som får kortisonläkemedel som RA-behandling och som har högt blodtryck eller högt kolesterol (1).

En annan studie, från 2018, undersökte hur kronisk inflammation vid RA påverkar hjärnan. I studien använde man en magnetkamera för att undersöka 54 personer med RA. Resultaten visade att det fanns en koppling mellan den inflammation som RA orsakar och förändringar i aktivitet mellan olika delar av hjärnan. Trötthet, smärta och nedsatt förmåga att tänka skulle kunna vara sammankopplat med dessa förändringar. (2)

Det kan också vara så att smärtan som många personer med RA lever med kan ge den trötthet som orsakar minskat fokus och trötthet. Och eftersom smärtan också kan störa sömnen kan sömnbrist vara en del av problemet.

Hur kan hjärndimman lätta?

Det finns både behandlingar och livsstilsförändringar som kan hjälpa personer med RA att minska den här hjärndimman. 

  • Olika läkemedel som minskar symtomen. DMARD-läkemedel och biologiska läkemedel. Prata med din läkare för råd kring din läkemedelsbehandling.

  • Balans mellan aktivitet och återhämtning. Att hitta balansen är A och O. Vad funkar för dig och vad föredrar du ha för återhämtning i vardagen? Det kan vara allt från en promenad i skogen, en kopp te bok och filt i soffan, meditation och vilopaus. 

Referenser:

  1. https://www.nature.com/articles/s41467-018-04648-0

  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3744877/

Artikel baserad på orginalartiklar:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/323212#rheumatoid-arthritis-and-brain-fog

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322207#Findings-could-explain-brain-fog