Ny forskning om hur stress påverkar sjukdomsaktiviteten vid RA

Ny forskning om hur stress påverkar sjukdomsaktiviteten vid RA

Har du någon gång känt eller misstänkt att stress påverkar din ledgångsreumatism negativt? Då är du definitivt något på spåren. Studier som presenterades under årets EULAR-kongress visar mycket riktigt att stress verkligen kan ge upphov till ökad inflammation och skov.

European Congress of Rheumatology, EULAR, hålls en gång per år och har blivit en central plattform för utbyte av kunskap om reumatiska sjukdomar. Vid årets upplaga presenterades bland annat nya upptäckter om sambandet mellan stress och reumatoid artrit. Elsa sammanfattar tre av de presenterade studierna på temat.

Stress ett år tillbaka i tiden kan påverka nuet

Att stress är en del av livet är knappast en överraskning. Och stress i sig behöver inte ens vara negativt – den kan få oss fokusera och ta i lite extra vid behov. Faran uppstår om vi utsätts för stress under lång tid och inte får chans att återhämta oss. 

Forskare i Pakistan har studerat 507 personer med RA. 36 % av studiedeltagarna hade under det senaste året utsatts för en längre period av betydande stress orsakad av t.ex. skilsmässa, ekonomiska bekymmer eller nära anhörigs sjukdom eller bortgång. 

Forskarna fann att de personer som upplevt betydande stress – så pass långt tillbaka i tiden som ett år – också hade en mer aktiv sjukdom idag. En av slutsatserna är att olika typer av stresshantering kan vara ett viktigt komplement till den vanliga läkemedelsbehandlingen. (1)

Hemmet en vanlig källa till höga stressnivåer

Hemmet är en plats där vi behöver kunna återhämta oss från yttre stressfaktorer och gå ner i varv. Men den ovan nämnda forskargruppen i Pakistan bad samma studiedeltagare att även uppskatta hur pass stressade de kände sig i sina hem. 

Hela 48 % uppgav att de kände sig måttligt eller allvarligt stressade i sina egna hem. Resten upplevde inga eller låga stressnivåer. När deltagarnas stressnivåer kopplades till deras sjukdom, fann man att de som upplevde en högre nivå av stress också i större omfattning hade högre sjukdomsaktivitet och fler påverkade leder. 

Också dessa resultat belyser vikten av att ha strategier för att hantera den stress som vi alla då och då drabbas av i livet, och även att vården behöver hjälpa till att identifiera de stressfaktorer som påverkar en individ och hur den enskildes situation kan förbättras. (1)

Koppling mellan social trygghet och chans till remission

Vi vet alla att vi behöver människor omkring oss som vi litar på och känner oss trygga tillsammans med. Men kan detta till och med påverka symtomen vid RA? En svensk studie, som också presenterades vid EULAR, har undersökt om brist på socialt stöd kan påverka en persons RA. 

Att sakna de sociala band som innebär att man har någon som stöttar en när man behöver det visade sig minska chansen för remission, det vill säga att symtomen avtar eller till och med försvinner emellanåt. Sambandet fanns på både kort och lång sikt och var extra tydligt hos kvinnor. 

Särskilt mottagliga för denna typ av stresspåverkan var personer som även på andra sätt löpte en ökad sjukdomsrisk på grund av rökning, övervikt eller stillasittande. (1)

Så – vad kan vi göra?

Meningen är nu inte att du ska känna dig mer stressad över att ha läst om dessa nya upptäckter. Tanken är snarare att det vi känner till har vi också möjlighet att göra något åt. Och det finns saker vi kan göra för att minska våra stressnivåer. De strategier som tas upp här har en bevisad stressreducerande effekt.

  • Att meditera kan låta svårt och kanske avskräckande, men behöver inte vara komplicerat. Det handlar om att ägna ett par minuter åt att bara andas och att fokusera på nuet. En sådan aktivitet kan faktiskt leda till fysiska förändringar i hjärnans stresscentrum. Om du inte vet hur du ska börja, ta hjälp av till exempel en app eller ljudbok för ändamålet. 

  • Ge dig ut i naturen. Som vi skrev i förra blogginlägget gör två timmar utomhus i veckan positiv skillnad för hälsan, och det går till och med bra att dela upp dessa timmar på flera, kortare tillfällen. 

  • Försök att få perspektiv på livets svårigheter. Sök professionell hjälp för samtalsstöd eller prova till exempel att skriva så kallad tacksamhetsdagbok för att uppmärksamma positiva händelser som du varit med om under dagen. Läs mer om detta i Öva hjärnan att se det lilla goda i livet. (2)

Källor:

  1. Stress and Rheumatoid Arthritis: News You Can Use From EULAR 2021

  2. The Science Behind Stress and Rheumatoid Arthritis Symptoms